Muğla Haberleri
HABER

Muğla’da "Toplu taşıyamama" krizi kapıda!..

Muğla | Haber | News

Dolgu değil doğru haber...

https://www.48haber.com.tr/


48 Haber Ajansı (48HA) - 16.10.2023 - Toplu taşımada bakanlık kararıyla yurt genelinde uygulanan ücretsiz seyahat kartı kullanımına 4 gün haricinde izin verilmeyeceği açıklandı. BU NE DEMEK?.. TÜM DETAYLAR HABERDE...

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği bir açıklama yayınladı. Açıklamada, özel halk otobüslerinin ücretsiz seyahat hakkı olan vatandaşların sadece ayın 1 ve 4'ü arasında ücretsiz şekilde taşınacağı ifade edildi.

Vatandaş soruyor;

MBB neden yok?

. Bu uygulama ve açıklama tüm Türkiye'deki özel kentiçi toplu taşımacılık hizmetini kapsıyor. Ancak biz, "Muğla özelinde" konuyu vatandaşa sorduk. Uygulama sürdürülürse iddia o ki, "vatandaş tamamen yolda kalacak..." Neden mi? İşte vatandaşa göre nedenleri;

. Vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi taşımacılığın neredeyse tamamına yakınını kooperatiflere ve özel halk otobüslerine devrettiğini iddia ediyor. Çok az sayıda yerde, çok az sayıda (merkez Menteşe ilçesi ve mahalleleri hariç) "siyah plakalı" MBB araçlarının hizmet verdiğini iddia ediyorlar. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaşın en büyük tepkisi, "özel sektöre mahkum edilmek.."

. MBB'ye ait araçların "çalışmadığı hat sayısı"nın neredeyse Muğla'nın tüm ilçelerini ve mahallelerini kapsadığını bu nedenle Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği tarafından ayın 1/4'ü haricinde uygulanacağı açıklanan "kamuya ait araçlara binin" çağrısının mümkün olmadığı, vatandaşın olmayan kamuya ait toplu taşıma araçlarıyla seyahatinin de mümkün olmayacağı iddia ediliyor.

. Dolayısıyla özel sektör araçlarının "ücretsiz yolcu almayacağını duyurduğu tüm hatlarda" kamuya (MBB) ait taşıma aracı da olmadığı ya da yok denecek kadar az olduğu için "kriz çözülene kadar" ve "kalıcı çözüm üretilene kadar" MBB ve / veya bakanlıkların "acil" önlem almamasının büyük mağduriyetlere neden olacağı belirtiliyor.

Diğer şikayetler

Vatandaşların Muğla toplu taşıması için diğer şikayetleri de şu şekilde;

- Neden MBB'de "diğer büyükşehir statüsündeki belediyeler gibi" kendi araç ve elemanlarıyla 7/24 toplu taşıma hizmeti vermiyor?

- Muğla'nın neredeyse yüzde 90'ına tekabül eden, çoğu ilçede ve çoğu mahallede akşam saat 18 - 19'dan sonra özellikle kış aylarında toplu taşıma hizmeti yok. MBB neden (diğer büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi) "siyah plakalı" kamuya ait araçlarıyla bu hizmeti özel taşımacıların olmadığı saatlerde sürdürmüyor?

- Muğla'da toplu taşımacılığın kilometre/yakıt denkleminde Türkiye'nin en pahalı ili olduğu doğru mu?

Toplu taşımada 65 yaş sorunu

Toplu taşımada "ücretsiz yolcu" krizi, arşiv - 48 Haber Ajansı

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği'nin açıklaması

Bakanlığın bu yönde bir kararı olmamasına karşın Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği ekonomik olarak bu şartlarda ücretsiz taşıma yapmanın imkansızlaştığını, kendilerine ödenen paranın da kesinlikle taşınan yolcu sayısıyla örtüşmediğini vurgulayarak, "Vatandaşların ayın geri kalan kısmında ise kamu araçlarını veya alternatif ulaşım sistemlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz" dedi.

Muğla'nın tüm ilçelerindeki özel halk otobüslerinin 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren bu uygulamayı yapacakları bildirildi. Yani, 65 yaş ve üzerinin kullandığı ücretsiz seyahat kartıyla her ayın 1'i ile 4'üncü günleri haricinde ücretsiz olarak seyahata izin verilmeyecek.

Yetkililerden bir açıklama yok

Daha önce bu hizmetten yararlanan vatandaşlarla taşımacılar defalarca karşı karşıya gelmişti. Şikayetler sonucunda da çok sayıda araç ve sürücüye yaptırımlar uygulanmış hatta bazı hatlarda servise çıkacak araç ve sürücü bulunamama sorunları yaşanmıştı. Vatandaş, "bana verilmiş bir hakkı kullanıyorum" diyor. Araç işletmecileri, "Size tanınan o hak karşılığı bize ödenen ücret kesinlikle sizi taşımamıza yetmiyor" diyor.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da başka bir bakanlıktan, bürokrat ya da yetkiliden, valilik ve / veya kaymakamlıklardan mlyonlarca insanı etkileyecek bu açıklama ve uygulama konusunda 16.10.2023 tarihi itibariyle herhangi bir sözlü ya da yazılı açıklama yapılmadı.

Elde olan tek açıklama, "artık bıçak kemiğe dayandı. Ya çözüm üretin ya da bizim çözümümüz bu" diyen işletmecilerin açıklaması. O açıklamanın tam metni de aşağıda;

Açıklamanın tamamı

"Artık özel sektör açısından dayanılamaz boyutlara ulaşan ücretsiz hizmetle ilgili Temmuz ayında Ankara'da tüm illerden başkanlarımızın katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Amacımız olağanüstü artan maliyetler ve ücretsiz taşıma konusunda esnaflarımızın yaşadığı mağduriyete ilişkin ilgili Bakanlıklara çağrıda bulunarak çözüm bulmaktı.

Tüm illerde esnaflarımızın 'biz özel sektörüz, ücretsiz hizmet yaptırılıyorsa Devlet bu hizmetin karşılığını vermelidir. Veremiyorsa ücretsiz taşıma yapmayalım ne olacaksa olsun, zaten battık' söylemlerine rağmen, 15 Ekim'e kadar bir sonuç alınır umuduyla tüm temsilcilerimizin de ortak görüşü ile herhangi bir ücretsiz biniş kısıtlamasına bu tarihe kadar gidilmemiştir.

Muğla toplu taşıma, MBB otobüsü

Muğla toplu taşıma, MBB otobüsü - Arşiv

"Bedelini ödüyoruz" iddiası

Bu süreçte yetkililer tarafından 'biz bedelini ödüyoruz' açıklamaları camiamızı fazlasıyla üzmüştür. Resmi veriler incelendiğinde durumun böyle olmadığı net olarak anlaşılacaktır. Yetkililer tarafından 'Bedeli ödeniyorsa esnaf neden feryat ediyor' sorusu hiç sorulmadığı gibi, aksine kamuoyunun esnaflarımıza tepki göstermelerine zemin hazırlanmış, hakkı olandan fazlasını istiyormuş gibi bir algı oluşturularak camiamız hakaret düzeyinde eleştirilere maruz bırakılmıştır.

Hem ilgili Bakanlıklar, hem de özel halk otobüsleri ile ilgili tüm kararları alma, ücret tarifelerini belirleme, alternatif uygulamalarla çok düşük rakamlarla yolcu taşıtma yetkisi kendilerinde olmasına rağmen destek vermeyen Belediyeler nedeniyle de sistem kendini yürütemez hale gelmiştir. Türkiye'de özel halk otobüsü sayısı belediye otobüsü sayısından fazladır.

Çok maliyetli olan toplu taşımada Belediyelerin özel sektörü sübvanse etmesine ihtiyaç yoksa, 'belediyeler ücretsiz ve indirimli taşımayı destekleyebilir' şeklinde kanun neden vardır?

Amacımız hak iptali değildir

Değerli kamuoyunun net olarak bilmesi gereken önemli bir konu da camiamızın talebi; ücretsiz seyahat hakkı verilenlerin haklarının geri alınması değil, sadece onlara sundukları hizmetin karşılığının verilmesidir. Bu konuda sektörümüzün ciddi bir hak kaybı vardır ve bu durum farklı söylemlerle geçiştirilemeyecek kadar açıktır.

Özellikle camiamıza olağanüstü yük getiren ücretsiz hizmetle ilgili 'bir otobüse ücretsiz biniş maliyetinin yarısını devlet karşılasın, yarısını da esnaflarımız karşılasın' ya da 'esnaflarımıza gelir desteği ödenmesin bu parayla ücretsiz seyahat hakkı olanlara her il için biniş kartı verilsin' önerilerimiz de maalesef karşılık bulmamıştır. Devletin karşılayamadığı bir yükü esnaflarımızın karşılayabilmesi mümkün müdür?

Muğla toplu taşıma, kooperatif araçları

Muğla toplu taşıma, kooperatif araçları, arşiv - 48 Haber Ajansı

"Destek yeterli değil..."

Geldiğimiz noktada yapılan toplantılar ve görüşmelerin ardından yetkililer, ücretsiz taşıma yaptığı halde gelir desteği alamayan 2000 dolayında halk otobüsünün sorununu yönetmelik değişikliği ile çözeceklerini ancak diğer beklentilerimizle ilgili çalışmanın 2024 yılında yapılacağını dile getirdiler. Bakanlığın araç başına ücretsiz binişler için aylık ödediği gelir desteğinin illere göre değişmekle birlikte, en fazla iki günlük taşımayı karşıladığı yoruma kapalı bir gerçektir. Ayın geri kalan kısmında ise esnaflarımız yıllardır tamamen kendi imkanları ile fedakarlık yapmaktadır. Bu fedakarlık artık sürdürülebilir değildir.

"Ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı grup"

Sonuç olarak daha önce açıkladığımız 4 grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızın; Devletimizin uygun gördüğü ücretsiz seyahat gelir desteğinin karşılığı olarak ve yine esnaflarımızın yapacağı 2 günlük fedakarlıkla, her ayın sadece 1'i ve 4'ü arasında ücretsiz binişler için özel halk otobüslerini kullanabileceklerini, ayın geri kalan kısmında ise kamu araçlarını veya alternatif ulaşım sistemlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz.

Bazı kurum ve kuruluşların yaptığımız açıklamalara tepki göstermek yerine resmi verileri inceleyerek esnaflarımızın hakkının verilmesi yönünde de girişim yapmaları daha adil olacaktır. Değerli Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

https://www.48haber.com.tr/

ENGLISH

65 year old problem in Muğla

It was announced that the use of the free travel card in public transportation, which is implemented throughout the country by the decision of the ministry, will not be allowed except for 4 days. WHAT DOES THIS MEAN?.. ALL DETAILS ARE IN THE NEWS...

All Private Public Bus Cooperatives Association published a statement. In the statement, it was stated that private public buses will transport citizens who have the right to free travel free of charge only between the 1st and 4th of the month.

Citizen asks;

Why is there no MBB?

. This application and description covers private urban public transportation services throughout Turkey. However, we asked the citizens about the issue "specifically for Muğla". If the practice continues, the claim is that "citizens will be completely stranded..." Why? Here are the reasons according to citizens:

. Citizens claim that Muğla Metropolitan Municipality has transferred almost all of the urban transportation to cooperatives and private public buses. They claim that in very few places, in very few numbers (except for the central Menteşe district and its neighbourhoods), MBB vehicles with "black license plates" provide service. The biggest reaction of the citizens to Muğla Metropolitan Municipality is "being condemned to the private sector."

. The number of lines on which MBB vehicles do not operate covers almost all districts and neighborhoods of Muğla, therefore the "get on public vehicles" call, which was announced by the Union of All Private Public Buses Cooperatives to be implemented except for 1/4 of the month, is not possible. It is claimed that it will not be possible to travel by transport.

. Therefore, since there are no or almost no public transport vehicles on all lines where private sector vehicles have announced that they will not take free passengers, MBB and / or ministries must take "urgent" measures "until the crisis is resolved" and "a permanent solution is produced". It is stated that not taking it will cause great grievances.

Other complaints

Other complaints of citizens about Muğla public transportation are as follows;

- Why doesn't MBB provide 24/7 public transportation service with its own vehicles and staff "like other municipalities with metropolitan status"?

- In most districts and most neighborhoods, which correspond to almost 90 percent of Muğla, there is no public transportation service after 18-19 in the evening, especially during the winter months. Why doesn't MBB (like other metropolitan municipalities) continue this service with its public vehicles with "black license plates" during hours when private transporters are not available?

- Is it true that public transportation in Muğla is the most expensive city in Turkey in terms of kilometer/fuel equation?

Statement by the Union of All Private Public Buses Cooperatives

Although the Ministry has not made a decision in this direction, All Private Public Bus Cooperatives Association emphasized that it has become economically impossible to provide free transportation under these conditions and that the money paid to them does not correspond to the number of passengers transported and said, "We kindly request that citizens prefer public vehicles or alternative transportation systems for the rest of the month." "We do," he said.

It was reported that private public buses in all districts of Muğla will implement this practice as of October 16, 2023. In other words, free travel will not be allowed with the free travel card used by those aged 65 and over, except for the 1st and 4th days of each month.

There is no statement from the authorities

Transporters and citizens who benefited from this service had come face to face many times before. As a result of the complaints, sanctions were imposed on many vehicles and drivers, and there were even problems in finding vehicles and drivers for service on some lines. The citizen says, "I am using a right given to me." Vehicle operators say, "The fee paid to us for that right granted to you is definitely not enough to transport you."

As of 16.10.2023, no verbal or written statement was made by the Ministry of Transport and Infrastructure, the Ministry of Family and Social Services or any other ministry, bureaucrat or official, governorship and / or district governorship about this statement and practice that will affect millions of people.

The only explanation available is the statement of the operators who say, "It's now a dead end. Either find a solution or this is our solution." The full text of that statement is below;

Full description

"We held a meeting in Ankara in July with the participation of our presidents from all provinces regarding the free service, which has now reached unbearable levels for the private sector. Our aim was to find a solution by calling the relevant Ministries regarding the extraordinary increasing costs and the grievances experienced by our tradesmen regarding free transportation.

In all provinces, our tradesmen say 'we are the private sector, if services are provided free of charge, the State should compensate for this service. Despite the statements saying 'If it is not possible, let's not provide free transportation, no matter what, we are already bankrupt', with the common opinion of all our representatives, no free boarding restrictions have been imposed until this date, with the common opinion of all our representatives, hoping to get a result by October 15th.

"We are paying the price" id slide

During this process, statements made by the authorities saying 'we are paying the price' have greatly upset our community. When official data is examined, it will be clearly understood that this is not the case. The question 'Why are the tradesmen screaming if the price is paid' was never asked by the authorities, on the contrary, the public was prepared to react to our tradesmen, creating the perception that they were demanding more than what they were entitled to, and our community was exposed to insulting criticism.

Although both the relevant Ministries and the Municipalities do not provide support, even though they have the authority to make all decisions regarding private public buses, determine fare tariffs, and transport passengers at very low numbers with alternative practices, the system has become unable to run itself. In Turkey, the number of private public buses is more than the number of public buses.

If there is no need for municipalities to subsidize the private sector in public transportation, which is very costly, why is there a law stating that 'municipalities can support free and discounted transportation'?

Our aim is not to revoke rights.

An important issue that the valuable public should be aware of is the demand of our community; It is not a withdrawal of the rights of those who were given the right to free travel, but only a compensation for the service they provide. Our industry has a serious loss of rights in this regard, and this situation is too obvious to be glossed over with different discourses.

Unfortunately, our suggestions regarding the free service, which puts an extraordinary burden on our community, such as 'the state should cover half of the cost of free boarding on a bus, and our tradesmen should cover the other half' or 'we should not pay income support to our tradesmen and give boarding passes for each province to those who have the right to travel free of charge with this money', were unfortunately not met. Is it possible for our tradesmen to cover a burden that the state cannot cover?

"Support is not enough..."

Following the meetings and discussions at this point, the authorities stated that they would solve the problem of around 2000 public buses, which do not receive income support even though they carry free transportation, with a change in regulation, but that work on our other expectations will be carried out in 2024. It is a fact that is open to interpretation that the monthly income support paid by the Ministry for free rides per vehicle varies by province, but covers a maximum of two days of transportation. In the rest of the month, our tradesmen have been making sacrifices entirely with their own means for years. This sacrifice is no longer sustainable.

"18 different groups entitled to free travel"

As a result, our passengers in 18 different groups, other than the 4 groups we announced before, who have the right to travel free of charge; In return for the free travel income support deemed appropriate by our state and with the 2-day sacrifice made by our tradesmen, we emphasize that they will be able to use private public buses for free rides only between the 1st and 4th of each month, and that they prefer public vehicles or alternative transportation systems for the rest of the month. We request.

It would be more fair for some institutions and organizations to examine official data and take initiatives to give justice to our tradesmen, instead of reacting to our statements. Respectfully announced to the valuable public."

https://www.48haber.com.tr/

TAGS;

Muğla toplu taşımada 65 yaş sorunu

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Muğla haberleri