Muğla Haberleri
HABER

Hyllarima ve Asarcık Tepe kazı çalışmaları

Muğla | Haber | News

Hyllarima ve Asarcık Tepe'de de arkeolojik kazı çalışmaları

Yalçın Çakır videoları


Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 28 Ocak 2023 - Kavaklıdere sınırlarında yer alan, Hyllarima ve Asarcık Tepe'de de arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Son durum haberde...

Muğla'nın tarihi yerleşimlerinin ortaya çıkartılıp turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Hyllarima ve Asarcık Tepe'yi turizme kazandırmak ve tarihi gün yüzüne çıkartmak amacıyla Muğla Valiliği, Kavaklıdere Kaymakamlığı ve Kavaklıdere Belediyesi iş birliğindeki çalışmalar devam ediyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven ve Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'in bizzat ilgilendikleri ve sık sık ziyaret ettikleri kazı alanları turizme de kazandırılacak.

Kavaklıdere ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hyllarima Antik Kentinde 2021 ekim ayında yüzey temizliği olarak başlayan kazı çalışmaları, 2022 yılının şubat ayından itibaren 5 arkeolog, 1 restaratör ve 30, işçi ile devam etti. 2022 mayıs ayından itibaren de Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Asarcık Tepe’de 3 arkeolog ve 15 işçi ile kazı, restorasyon ve temizlik çalışmalarına başladı.

Hyllarima ve Asarcık Tepe'de de arkeolojik kazı çalışmaları

Hyllarima ve Asarcık Tepe'de de arkeolojik kazı çalışmaları

Çok önemli bulgular

Yürütülen çalışmalar sonucunda Asarcık Tepe’nin Tunç ve Demir Çağı yerleşiminin bulunmasının yanı sıra zirvesinde barındırdığı orta çağ kalesi ile kesintisiz bir kültür geçişinin olması yönünden oldukça önemli olduğu görüldü. Bölgede ilk kez 1993-2008 yılları arasında yapılan yüzey araştırmaları sonucunda her iki tepe üzerindeki kalıntılar haritaya aktarıldı.

Hyllarima’nın da yer aldığı iç Karia bölgesinde daha önce herhangi bir kazı çalışmasının yapılmamış olması yapılacak tüm çalışmaları önemli kılıyor. Bölgede bulunan yerleşimin görülebilen ayakta kalmış yapılarının ortaya çıkarılması bölgenin kültür turizmine katkı sağlaması açısından da oldukça önemli.

2022 yılı içerisinde yürütülen kazı çalışmalarının öncelikli hedefi yüzeyde görülebilen mimari yapıların anlaşılmasına yönelik oldu. Bu amaç doğrultusunda, tiyatro, Tümülüs (kahraman mezarı), güney teras mekanları, kuzey surlar üzerindeki kule, bouleuterion ve agora yapılarında çalışmalar yürütüldü.

Hyllarima’nın yaklaşık 1.5 km güneybatısında Kıllıaliler mahallesinde yerleşik Asarcık Tepe mevkiinde kapsamlı kazı, temizlik, konservasyon ve belgeleme çalışması yapıldı. Asarcık Tepesi’nde orta çağ kalesi surlarında ve iç mekanlarında, Hellenistik öncesi kule yapısında ve tunç çağına kadar ulaşan höyük yapılanmasında stratigrafi sondajları yapıldı. Özellikle tepenin doğu yamaçlarındaki sur ve kule yapılarına ait kalıntılar, batı yamaçlardaki bitki örtüsü ve tepenin zirvesindeki orta çağ kale yapısının etrafında yapılacak olan çalışmalar buradaki yapı izlerini daha anlaşılır kılacak ve bölge adına önemli bilgi eksiklikleri giderilecek.

Hyllarima ve Asarcık Tepe'de de arkeolojik kazı çalışmaları 2

Hyllarima ve Asarcık Tepe'de de arkeolojik kazı çalışmaları

Konservasyon çalışmaları

Konservasyon çalışmaları ise arazi ve kazı evi olmak üzere iki farklı sektörde yürütüldü. Hyllarima’da yürütülen konservasyon çalışmalarında, kazılarda açığa çıkarılan mimari yapıların mimari parçalarının kırık bölümlerinde lokal sağlamlaştırmalar yapıldı. Asarcık Tepe’deki orta çağ kalesinin kulelerinde ve surlarında ise anastylosis uygulaması göz önüne alınarak kış şartlarına mukavemetini arttırmak için keeping çalışması yapıldı. Açığa çıkarılan küçük buluntular ise Muğla Müzesi’ne teslim edilmeden önce kazı evinde konservasyonu uygulamasına tabi tutuldu.

Muğla Valiliği'nden verilen bilgiye göre; Muğlanın tarihi geçmişine ışık tutacak Hyllarima ve Asarcık Tepe kazı çalışmaları 2023 yılında da Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hız kesmeden devam edecek.

Kadınlar ön planda

Antik kette yürütülen kazı çalışmasının büyük bölümünde bölgedeki köylerde yaşayan kadınların görev alması kırsalda kadın istihdamının artmasına ve kadınların aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Hyllarima ve Asarcık Tepe'de de arkeolojik kazı çalışmaları 4

Hyllarima ve Asarcık Tepe'de de arkeolojik kazı çalışmaları

https://www.48haber.com.tr/

ENGLISH

Hyllarima and Asarcik Hill

Archaeological excavations continue in Hyllarima and Asarcık Hill, located within the borders of Kavaklıdere. The latest is in the news...

Efforts are continuing to unearth the historical settlements of Muğla and bring them into tourism. In order to bring Hyllarima and Asarcık Hill to tourism and to bring history to light, the work in cooperation with Muğla Governorship and Kavaklıdere Municipality continues.

The excavations, which started as surface cleaning in October 2021 in the ancient city of Hyllarima, located within the borders of Kavaklıdere district, continued with 5 archaeologists, 1 restorer and 30 workers as of February 2022. As of May 2022, excavation, restoration and cleaning works started with 3 archaeologists and 15 workers in Asarcık Hill, which is located within the boundaries of Kavaklıdere Çayboyu District.

Very important findings

As a result of the studies carried out, it was seen that Asarcık Tepe was very important in terms of having a Bronze and Iron Age settlement, as well as an uninterrupted cultural transition with the medieval castle on its summit. As a result of the surveys carried out for the first time in the region between 1993 and 2008, the remains on both hills were transferred to the map.

The fact that no excavation work has been done before in the inner Caria region, where Hyllarima is also located, makes all the work to be done important. Uncovering the visible surviving structures of the settlement in the region is also very important in terms of contributing to the cultural tourism of the region.

The primary goal of the excavations carried out in 2022 was to understand the architectural structures that can be seen on the surface. For this purpose, works were carried out on the theatre, the tumulus (hero's tomb), the southern terrace spaces, the tower on the northern walls, the bouleuterion and the agora.

Extensive excavation, cleaning, conservation and documentation work was carried out at Asarcık Hill, located in the Kıllıaliler neighborhood, approximately 1.5 km southwest of Hyllarima. Stratigraphic soundings were carried out on the walls and interiors of the medieval castle on Asarcık Hill, in the pre-Hellenistic tower structure and in the mound that reached the Bronze Age. Especially the remains of the city walls and tower structures on the eastern slopes of the hill, the vegetation on the western slopes and the works to be carried out around the medieval castle structure on the top of the hill will make the traces of the structure here more understandable and important information deficiencies on behalf of the region will be eliminated.

Conservation studies

Conservation works were carried out in two different sectors, the land and the excavation house. During the conservation works carried out in Hyllarima, local reinforcements were made in the broken parts of the architectural parts of the architectural structures unearthed during the excavations. Considering the anastylosis application on the towers and walls of the medieval castle in Asarcık Tepe, a keeping study was carried out to increase its resistance to winter conditions. The small finds unearthed, on the other hand, were preserved in the excavation house before being delivered to the Muğla Museum.

According to the information given by the Muğla Governorship; Hyllarima and Asarcık Tepe excavations, which will shed light on the historical past of Muğla, will continue in 2023 by the Investment Monitoring and Coordination Directorate of Muğla Governorship without slowing down.

Women in the foreground

The fact that women living in the villages of the region take part in most of the excavation work carried out in the ancient city contributes to the increase of women's employment in the countryside and to the family economy of women.

Gumusluk Brands

TAGS;

Hyllarima

Asarcık Tepe

Muğla haberleri