Kavaklıdere haberleri; Kavaklıdere haber 1
HABER

Kavaklıdere Haberleri

Kavaklıdere | Haber | News

Kavaklıdere
HABER

Tarih kazılarına kadın eli değiyor

English News


Woman's hand touches the historical excavations - CLICK

 

Yalçın Çakır Youtube

Paylaş


Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 19.08.2022 - Kavaklıdere'de Hyllarima Antik Kenti'nde ve Asarcık Kalesi kazılarında görev yapan elemanların yüzde 90'ı kadınlardan oluşuyor.

Kavaklıdere Belediyesi, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Müze Müdürlüğünce, tarihi değerleri gelecek nesillere aktarmak ve tanıtıma katkı sunmak amacıyla ortak yürütülen Hyllarima Antik Kenti projesindeki çalışmalar devam ediyor.

Hyllarima Antik Kenti 5

Hyllarima Antik Kenti

Kavaklıdere'de Çayboyu köyü içinden geçip Derebağ köyüne çıkılınca karşınıza çıkan Hyllarima Antik Kenti (ören yeri) kalıntılarındaki çalışmalarda Roma dönemi tiyatrosu, sur kalıntıları, kaya mezarlarını da ortaya çıkartıldı. Hyllarima Antik Kenti'nde ve Asarcık Kalesi kazılarında akademik kadro görevlileri ve arkeologların dışındaki elemanların yüzde 90'ı kadınlardan oluşuyor.

Hyllarima Antik Kenti 1

Hyllarima Antik Kenti

Kazı alanlarını Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Kavaklıdere Jandarma Bölük Komutanı üsteğmen Hakan Arda, proje bilimsel danışmanı Doç. Dr. Bekir Özer'le birlikte gezen Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir şunları söyledi;

"Tarihi yeniden gün yüzüne çıkaran çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hyllarima Antik Kenti ve Asarcık Kalesi arkeolojik Kazılarında hizmet üreten, yüzde 90’ı kadınlarımızdan oluşan Çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kaymakamımız Oray GÜVEN, Jandarma Bölük komutanımız Üsteğmen Hakan ARDA, kazılarımızın Bilimsel Danışmanı Doçent Dr Bekir ÖZER hocamız ile birlikte bir araya gelerek hasbihal etme fırsatı bulduk."

Hyllarima Antik Kenti 2

Hyllarima Antik Kenti

Hyllarima ören yeri

Kavaklıdere İlçemiz Derebağ Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hyllarima antik kentinde 2022 yılı çalışmaları Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Kavaklıdere Belediyesi işbirliğiyle Mart ayı itibariyle başlamış ve tüm hızıyla devam etmektedir.

Hyllarima Antik Kenti 6

Hyllarima Antik Kenti

Hyllarima, bölge yerleşimleri arasında kalıntıları korunarak bugüne ulaşmış ender kentlerden biridir. Marsyas (Çine Çayı) ve Harpasos (Akçay) Vadileri arasında dağlık bir alanda yer alan kent, Menderes vadisini İç Karia ve oradan da kıyı kesimlere bağlayan önemli bir geçiş noktası üzerinde yer alır. Kentteki ilk yerleşimin tarihi Hitit dönemine (Günümüzden 3500-4000 yıl önce) kadar gitse de günümüzde ayakta kalan yapılar Klasik, Hellenistik ve Roma dönemlerine aittir.

Hyllarima Antik Kenti 3

Hyllarima Antik Kenti

Yaklaşık 2 km uzunluğunda surlarla çevrilmiş Hyllarima yerleşiminin doğu yarısı, savunması kolay bir kaya kütlesi üzerinde yer alır. Kentin bu bölümünde Aphrodisias yönüne açılan Doğu Kapı ve buradan tümülüs (kahraman mezarı), bouleuterion (meclis binası) ve agoraya (pazar yeri) ulaşan doğu-batı yönlü ana cadde, batı bölümünde anıtsal teras duvarları ve gerisindeki yapı kalıntıları yer alır. Kentin orta bölümü tiyatro, bouleuterion (meclis binası), agora (pazar yeri) gibi önemli kamu yapılarına ayrılmıştır. Batı yarısında ise konut alanları yer alır. Nekropol alanı (mezarlık alanı) ise kentin güneydoğusunda yerleşiktir. Sur duvarları ve anıtsal teras duvarlarında kullanılan taşlar, doğrudan yerleşimin bulunduğu bölgeden temin edilmiş, anıtsal yapılarda kullanılan mermerlerin ise kentin doğusundaki mermer ocaklarından getirildiği anlaşılmıştır.

Hyllarima Antik Kenti 4

Hyllarima Antik Kenti

Hyllarima ören yeri kaynak: Kavakıldere Kaymakamlığı

YENİ HABER SİTENİZ

Gümüşlüğe özel haber sitesi yayına başladı. Gümüşlük Haber Ajansı yayın grubu bünyesinde faaliyete geçen Mugla News Sitesi'nde 7/24 canlı ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca "Yetti Gari" köşesine yazabilirsiniz..

ENGLISH

Woman's hand touches the historical excavations

90 percent of the staff working in the excavations of the ancient city of Hyllarima and Asarcık Castle in Kavaklıdere are women.

The work on the Hyllarima Ancient City project, which is jointly carried out by Kavaklıdere Municipality, Muğla Governorship, Muğla Sıtkı Koçman University and Muğla Museum Directorate, in order to transfer historical values ​​to future generations and contribute to promotion, continues.

In Kavaklıdere, when you pass through Çayboyu village and exit to Derebağ village, the remains of the Hyllarima Ancient City (an ruins) unearthed a Roman theater, wall ruins and rock tombs. In the Hyllarima Ancient City and Asarcık Castle excavations, 90 percent of the staff, apart from academic staff and archaeologists, are women.

Kavaklıdere District Governor Oray Güven, Kavaklıdere Gendarmerie Commander First Lieutenant Hakan Arda, project scientific advisor Assoc. Dr. Kavaklıdere Mayor Mehmet Demir, who toured with Bekir Özer, said;

"We came together with our colleagues who brought history back to the surface. We met with our colleagues, 90 percent of whom are women, who provide services in the archaeological excavations of the Hyllarima Ancient City and Asarcık Castle. Our District Governor Oray GÜVEN, our Gendarmerie Division Commander First Lieutenant Hakan ARDA, Scientific Advisor of our excavations Associate Professor We had the opportunity to come together with our teacher Dr Bekir ÖZER and have a chat."

Hyllarima ruins

2022 works in the ancient city of Hyllarima, located within the borders of Derebağ District of our Kavaklıdere District, started in March with the cooperation of Muğla Governorship, Muğla Sıtkı Koçman University and Kavaklıdere Municipality and continues at full speed.

Among the regional settlements, Hyllarima is one of the rare cities whose ruins have survived. Located in a mountainous area between Marsyas (Çine Stream) and Harpasos (Akçay) Valleys, the city is located on an important transition point that connects the Menderes valley to Inner Caria and from there to the coastal areas. Although the history of the first settlement in the city goes back to the Hittite period (3500-4000 years ago), the structures that survive today belong to the Classical, Hellenistic and Roman periods.

Woman's hand touches the historical excavations

Woman's hand touches the historical excavations

The eastern half of the settlement of Hyllarima, surrounded by approximately 2 km long walls, is located on a rock mass that is easy to defend. In this part of the city, there is the East Gate opening to the direction of Aphrodisias and the main street in the east-west direction leading to the tumulus (hero's tomb), the bouleuterion (council building) and the agora (market place), the monumental terrace walls in the western part and the remains of the buildings behind it. The middle part of the city is reserved for important public buildings such as theatre, bouleuterion (parliament building), agora (market place). In the western half, there are residential areas. The necropolis area (cemetery area) is located in the southeast of the city. The stones used in the city walls and the monumental terrace walls were obtained directly from the area where the settlement was located, and it was understood that the marbles used in the monumental buildings were brought from the marble quarries in the east of the city.

Woman's hand touches the historical excavations

Woman's hand touches the historical excavations

Hyllarima ruins source: Kavakıldere District Governorship

Mugla News

TAGS;

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir

Hyllarima Antik Kenti

Kavaklıdere Haberleri