Bodrum haberleri; Bodrum haber 1
HABER

TMMOB'dan çağrı; "Tilkicik Koyu’na dokunma.."

Bodrum | Haber | News

Bodrum
HABER

Dolgu değil doğru haber...

English News

Call from TMMOB; "Don't touch Tilkicik Bay." - CLICK

 

48haber.com.tr

Paylaş


48 Haber Ajansı (GHA) - 20 Mart 2024 -TMMOB'dan çağrı; "Tilkicik Koyu’na dokunma.." / Call from TMMOB; "Don't touch Tilkicik Bay."

Bodrum'da Akdeniz foklarının barınma alanı olan cennet Tilkicik Koyu’nda yapılmak istenen marina, otel, konut projesine itiraz var. Detaylar haberde...

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Bodrum'da Akdeniz foklarının barınma alanı olan cennet Tilkicik Koyu’nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan satın alınan 485 dönümlük arazide marina, otel ve konut projesine ÇED raporu alınmadan başlanması üzerine bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mustafa Erdoğan'ın okuduğu açıklamada şu görüşler yer aldı;

TMMOB'dan çağrı; "Tilkicik Koyu’na dokunma.." 2

TMMOB'dan çağrı; "Tilkicik Koyu’na dokunma.."

"Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gökçebel Mahallesinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından United Bodrum Turizm AŞ’ye satılan 779 ada 1 parsel ve kıyı kenar çizgisinin deniz yüzeyinde kalan toplam 485.155m2 alanı kapsayan Gökçebel Yat Limanı (otel dahil) projesi ile ilgili;

Proje alanı ,779 ada 1 nolu parsel ve bu parselin önünde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalmaktadır. Yat limanı alanında ÇED süreci tamamlanmadan ve belediyeden yapı ruhsatları alınmadan faaliyete başlanıldığını, hatta 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na muhalefet edilerek denizin içerisi iş makinaları aracılığı ile doldurulduğunu basın-yayın organları ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu alanın geri sahasında aynı şirket tarafından yapımı devam eden projede kümülatif etkiler göz ardı edilerek ÇED Yönetmeliği’nin 25. maddesi ihlal edilmiş, her bir parsel ayrı ayrı ve birbirinden farklı projelermiş gibi değerlendirilerek ÇED Yönetmeliğinin EK-1 VE EK-2 eşik değerlerinin altında gösterilerek ÇED kapsam dışı yazısı alınmıştır. ÇED kapsam dışı alınan parsellere de belediye tarafından yapı ruhsatları düzenlenmiştir.

TMMOB'dan çağrı; "Tilkicik Koyu’na dokunma.." 3

TMMOB'dan çağrı; "Tilkicik Koyu’na dokunma.."

Gökçebel Yat Limanı projesi 779 ada 1 parsel ve bu parselin önünde deniz yüzeyindedir. Bu alanda kara ve deniz kısmında plan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bütün olarak onaylanmıştır. Ama yat limanı projesi için Kıyı Kanunu, ilgili yönetmelikleri ve “Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemlere İlişkin Genelge” gereği zemin etüt raporu, uygulama mühendislik projeleri, ÇED raporu işlemleri tamamlanmalı ve inşaat ruhsatı alınmalıdır.

ÇED yönetmeliğinin “EK-1 e)maddesine göre yat limanlarında ÇED olumlu kararı alınmadıkça yapı ruhsatı düzenlenemez. “ÇED süreci tamamlanmadan, yapı ruhsatı alınmadan bu işletme kırıcı ve kazıcı iş makinaları ile kıyı bandında fiziki uygulamalar yapmaktadır. Deniz içerisine hafriyat ve kayalar doldurularak ekolojik flora ve fauna yok edilmektedir. Kıyının doğal yapısı bozularak geri dönüşümü mümkün olmayacak tahribatlara neden olmaktadır. Görülen olay 3194 sayılı İmar Kanun’u, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nu ve ÇED Yönetmeliği’nin 25. maddesini ihlal etmektedir.

Yukarıda detaylıca anlattığımız süreçte sorumlulukları olan kurumları görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Akıl ve bilimden yana kentin yaşayanı değil sahibiyiz anlayışı ile canlıların yaşam alanlarına vahşice müdahalelerin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Türk Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu
"

TEK TIKLA TÜM MUĞLA

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

ENGLISH

Call from TMMOB; "Don't touch Tilkicik Bay."

There are objections to the marina, hotel and housing project to be built in the paradise Tilkicik Bay, which is the shelter of Mediterranean monk seals in Bodrum. Details are in the news...

TMMOB Bodrum District Coordination Board made a press release on the start of the marina, hotel and housing project on the 485-decare land purchased from the Privatization Administration in the paradise Tilkicik Bay, which is the shelter of Mediterranean monk seals in Bodrum, without obtaining an EIA report.

The following opinions were included in the statement read by TMMOB Bodrum District Coordination Board Secretary Mustafa Erdoğan;

"Regarding the Gökçebel Marina (including hotel) project, which covers a total area of 485.155m2 on the sea surface of the 779 island 1 parcel and the coastal edge line, sold to United Bodrum Turizm AŞ by the Privatization Administration in Muğla province, Bodrum district, Gökçebel District;

The project area is parcel 1, island 779, and is located in front of this parcel, on the sea side of the coastal edge line. We have learned through the media that the activities in the marina area were started without completing the EIA process and without obtaining building permits from the municipality, and that the sea was filled with construction equipment in violation of the Coastal Law No. 3621.

In the project ongoing by the same company in the back area of this area, article 25 of the EIA Regulation was violated by ignoring the cumulative effects, each parcel was evaluated as separate and different projects and shown below the threshold values of ANNEX-1 and ANNEX-2 of the EIA Regulation. An EIA out of scope letter was received. Building permits were also issued by the municipality for parcels purchased outside the scope of EIA.

Call from TMMOB; "Don't touch Tilkicik Bay."

Call from TMMOB; "Don't touch Tilkicik Bay."

Gökçebel Marina project is on island 779, parcel 1, and is on the sea surface in front of this parcel. In this area, the plan in land and sea parts has been approved in its entirety by the Privatization Administration. But for the marina project, ground survey report, practical engineering projects, EIA report must be completed and a construction permit must be obtained in accordance with the Coastal Law, relevant regulations and the "Circular on Works and Procedures to be Applied in Coastal Structures".

According to article "ANNEX-1 e) of the EIA regulation, a building permit cannot be issued for marinas unless a positive EIA decision is taken. “Without completing the EIA process and obtaining a building permit, this enterprise carries out physical applications on the coastline with crusher and digger machines. Ecological flora and fauna are destroyed by filling excavations and rocks into the sea. The natural structure of the coast is deteriorating, causing irreversible damage. The incident violates the Zoning Law No. 3194, the Coastal Law No. 3621 and Article 25 of the EIA Regulation.

We invite the institutions that have responsibilities in the process explained in detail above to fulfill their duties. We will continue to be close followers of brutal interventions in the living spaces of living things, with the understanding that we are the owners of the city, not the inhabitants of the city, in favor of reason and science.
Turkish Engineer Architects and Urban Planners Bodrum District Coordination Board"

Mugla News

TAGS;

Tilkicik Koyu

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu

Bodrum Haberleri