Bodrum haberleri; Bodrum haber 1
HABER

Son çare; "Tüm camilerde yağmur duası" - VİDEOLU HABER

Bodrum | Haber | News

Bodrum
HABER

Dolgu değil doğru haber...

English News

Last resort; "Prayer for rain in all mosques" - CLICK

 

48haber.com.tr

Paylaş


48 Haber Ajansıı (GHA) - 27.10.2023 - Son çare; "Tüm camilerde yağmur duası" / Last resort; "Prayer for rain in all mosques"

Bodrum'da su kaynakları kurudukları gerekçesiyle kapatılınca belediye tankerle su dağıtmaya, camilerde de dualar okutulmaya başlandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su sağlayan 2 baraj (Mumcular ve Geyik barajları) yaklaşık bir ay önce DSİ tarafından kapatılınca zaten var olan susuzluk zirve yaptı. Kensitinin kendileriyle ilgisi olmaığını açıklayan Bodrum belediyesi tankerle su ve evlere depo dağıtımına başladı. Bunun yanısıra Bodrum Belediyesi sosyal medya, basın duyurusu ve ilçe için anonslarla havuzlardaki tonlarca suyun boşaltılmayıp değerlendirilmesi, çim sulaması yapılmaması istendi.

Ancak yüzbinlerce insanın yaşadığı yarımadada taşıma suyuyla sorunun çözümü imkansız olduğu için Muğla Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon idaresi de (MUSKİ) yağmur yağıp barajların dolmaması halinde tek umudun yer altı su kaynakları olduğunu açıkladı.

Susuzluğa rağmen sık sık patlayan ana isale hatlarıyla yolları bol bol çöken ve tonlarca suyun boşa aktığı ilçede ev ve işyerlerine su verilemediği gün sayısı 20'leri çoktan aştı. Beldiyelerin sonuçsuz ve çare olmaktan uzak çalışmalarına ek olarak bugün ilçedeki 91 camide Cuma namazının ardından yağmur duası edildi. Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından okunan dua merkezi sistemden ilçedeki tüm camilerde aynı anda yayınlandı.

VİDEO

 

Yağmur Duası nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu soru cevap sayfalarında Yağmur Duası ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır;

"Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua etmek müstehaptır.
Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur.

Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, 1/231).

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta iken ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/154).

İmam Ebû Hanîfe’ye göre, yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.
İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre, bayram namazı gibi iki rek'at cemaatle namaz kılmak menduptur.

Yağmur duasında, ezân okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, 1/282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rek'atlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, 5/74; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, 1/325)."

48haber.com.tr

ENGLISH

Last resort; "Prayer for rain in all mosques"

When the water resources in Bodrum were closed due to dryness, the municipality began to distribute water by tanker and prayers were recited in mosques.

When the two dams (Mumcular and Geyik dams) providing water in the Bodrum district of Muğla were closed by DSI about a month ago, the already existing thirst peaked. Explaining that the city has nothing to do with them, Bodrum Municipality started distributing water and tanks to houses by tanker. In addition, Bodrum Municipality, through social media, press releases and announcements for the district, requested that tons of water in the pools should not be drained but used and that lawn irrigation should not be done.

However, since it is impossible to solve the problem with transport water in the peninsula where hundreds of thousands of people live, Muğla Water and Sewerage Administration (MUSKI), affiliated with Muğla Metropolitan Municipality, announced that the only hope is underground water resources if it rains and the dams do not fill.

The number of days when water was not supplied to homes and workplaces in the district, where main transmission lines burst frequently despite the lack of water, roads collapsed and tons of water wasted, has already exceeded 20. In addition to the inconclusive and ineffective efforts of the municipalities, prayers were made for rain after the Friday prayer in 91 mosques in the district today. The prayer recited by Bodrum District Mufti İbrahim Kapancı was broadcast simultaneously in all mosques in the district from the central system.

What is Rain Prayer?

The following information about the Rain Prayer is included in the question and answer pages of the Presidency of Religious Affairs, Supreme Council of Religious Affairs;

"The prayer for rain during drought periods is called rain prayer (istiska). When praying for rain, it is recommended to go out of the settlement with the congregation for three consecutive days and pray.
Before the prayer, it would be appropriate to give alms to the poor, for everyone to repent and ask for forgiveness for their sins, and for those who are offended to make peace.

It is recommended to be humble and humble when going to pray for rain, and to take the elderly, children, and animals along with their offspring (Zeylaî, Tebyîn, 1/231).

In the rain prayer, the imam turns to the qibla and prays by raising his hands up while standing; The congregation raises their hands and says "amen" where they sit (al-Fatawa'l-Hindiyye, 1/154).

According to Imam Abu Hanifa, there is no sunnah prayer to be performed during the rain prayer. However, it is permissible for the congregation to pray separately.
According to Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad, it is mandub to perform a two-rakat congregational prayer, such as the Eid prayer.

In the rain prayer, the adhan is not recited, the iqama is not recited, and the takbirs of the companions are not recited. After the prayer, the sermon is read. When the sermon is over, the imam turns his back to the people, they all turn towards the qibla, pray and ask for forgiveness, and ask for rain (Kâsânî, Bedâi‘, 1/282-284).

In the Shafi'i, Mālikī and Hanbali sects, there is a two-rakat prayer and sermon performed with the congregation by reciting the zawaid takbirs like the Eid prayer in the rain prayer (Nawavî, el-Mecmû', 5/74; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, 1/325).”

Mugla News

TAGS;

Bodrum'da yağmur duası

Bodrum

Bodrum Haberleri