Bodrum haberleri; Bodrum haber 1
HABER

BodrumBelediye Meclsi 2022 Ocak ayı ilk toplantısı

Bodrum | Haber | News

Bodrum
HABER

4 üye koronavirüse yakalandı

English News

4 councilors in coronavirus treatment - CLICK

 

Yalçın Çakır Youtube

Paylaş


Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 05.01.2022 -4 meclis üyesi koronavirüs tedavisinde

Bodrum Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıya korona tedavisi gören 4 üye katılamadı. Gümüşlükle ilgili de önemli bir madde kabul edildi. Madde madde görüşülenler, alınan kararlar...

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanan Bodrum beldiyesi Belediye Meclisi 18 maddelik ele aldı (TIKLA TOPLANTI GÜNDEMİ). Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantının açış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, meclis üyeleri Tamer Mandalinci, İlknur Ülküm Seferoğlu, Erkan Özşeker ve Yunus Arslanparçası’nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı için toplantıya katılamadığını söyledi.

Toplam 18 madde içerikle toplanan mecliste AK Parti, MHP’li meclis üyeleri ile bağımsız meclis üyesi Numan Cömert tarafından önerge verildi. Önergeyle, "Denetleme Komisyonu üye sayısının 3’ten 5’e çıkartılması" istendi. Oy çokluğuyla reddedilen önerge kabul edilseydi Denetleme Komisyonu'na meclisteki diğer gruplardan da üye katılması sağlanacaktı.

Toplantıda alınan kararlar

1- Madde; 1. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2021 tarih ve 2021/156 (2021/157-ek süre) sayılı kararıyla Belediyemiz Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilen, “İlçemizde yapılacak kültür, sanat ve spor etkinliklerinde, Belediyemize ait Kültür Merkezleri ve Spor Salonlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi” teklifine ilişkin,
20.12.2021 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi...

Karar: Yasa gereği buralar ücretsiz olarak tahsis edilemeyeceği için yeni bir tarife taslağı getirilecek.

2- Madde; “28519 sayılı Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 23. maddesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17. maddesi gereğince, Belediyemize bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar
ve yanındaki çocukları için 2022 yılı aylık harçlık miktarının belirlenmesi” teklifine ilişkin, 20.12.2021tarihli komisyon raporunun görüşülmesi...

Karar: 16 yaşından büyük bireyler için günlük 70,89, aylık 2126 olarak belirlenen ücretin korunan kişi birden fazla olması halinde ilave her kişi için günlük 14,17 TL üzerinden aylık 425,10 TL olması kararlaştırıldı.

3- Madde; “İlçemiz Gürece Mahallesinde bulunan mera vasıflı, 197 ada 31 parsel numaralı taşınmazın Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliğinin yapılması” teklifine ilişkin 27.12.2021 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi...

Karar: İmar Komisyonu ek süre talep etti.

4- Madde; İlçemiz genelinde Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmaları kapsamında, 44 mahalleyi kapsayan 421 adet bulvar, cadde, sokak, meydan, küme ev isim ve nitelik değişikliği talebinin görüşülmesi

Karar: Aynı isimde olan yerlere numaralandırma yapılması, manevi değeri olan cadde ve sokak isimlerinde ismin yanına mahalle adı konularak değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

5- Madde; 1/1000 ölçekli Mumcular İmar Planında yaklaşık 45 dönümlük alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre
Belediyemizin 5 yıllık imar programına bu alanların ek olarak konulması ve onaylanması hususunun görüşülmesi.

Karar: Oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Madde: İlçemiz Ortakent Mahallesi 366 ada 17 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

Karar: İmar Planı Değişikliği teklifi İmar Komisyonu'na havale edildi.

7- Madde; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi 815 ada 6 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti merhum Mehmet Niyazi ÖZALP’ in mirasçılarına ait 229,85 m² yüzölçümlü taşınmazın Bodrum Belediyesi tüzel kişiliği adına şartlı bağış talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereği görüşülmesi.

Karar: Kültürel tesis alanı niteliğinin korunması, başka şahıslara satılmaması veya kiraya verilmemesi şartıyla kabul edildi.

8- Madde: Bodrum Belediye Başkanlığı sorumluluğunda bulunan alanların imar planlarına göre uygun hale getirilmesi ve Bodrum Belediyesinin yatırımları kapsamında uygulamaların yapılabilmesi için 3194 sayılı
İmar Kanununun 10. maddesi gereği beş yıllık imar programı kapsamında onaylanmasına ilişkin alınan 06.03.2020 tarih ve 2020-38 sayılı Meclis kararına, İlçemiz Konacık Mahallesi, 182 ada 23 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırma işleminin eklenmesi hususunun görüşülmesi.

Karar: Söz konusu taşınmazın kamulaştırma işlemi oybirliği ile kabul edildi.

9- Madde; Denizbank AŞ. tarafından, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2021 model İveco Daily marka, 0 Km. aracı mobil mutfağa dönüştürerek şartsız bağışı teklifinin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 04.08.2006 tarih ve 63039 sayılı yazısına istinaden görüşülmesi.

Karar: Şşartsız bağış teklifi kabul edildi.

10- Madde; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Bodrum Belediye Başkanlığı arasında “Eğitim, bilimsel destek ve hayvan davranışları konularında bilgilendirme desteği verilmesine” ilişkin protokol imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesi teklifinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince görüşülmesi.

Karar: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verildi.

11- Madde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2022 yılı tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi

Karar: Bodrum Belediye Meclisi'nin 2022 yılında tatil yapmaması oybirliği ile kabul edildi.

12- Madde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Belediyemiz 2022 yılı Denetim Komisyonunda görev alacak üyelerin yapılacak gizli oylama ile belirlenmesinin görüşülmesi

Karar: Denetim Komisyonu'na CHP’den Mustafa Çortoğlu ve Özden Baysal ile İYİ Parti'den Uluç Tezer seçildi.

13- Madde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2022 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücretinin belirlenmesinin
görüşülmesi

Karar: Her gün için (toplantılara katıldıkları her gün) Huzur Hakkı ücreti belediye başkanının aylık brüt maaşı güne bölündüğünde kalan meblanın 3’te 1’i olarak ödenmesine karar verildi.

14- Madde; Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde 2022 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001’ den 250.000’ e kadar olan ve Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisinde yer alan
Belediyeler için belirlenecek maktu ücretin, Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele ödenmesinin görüşülmesi

Karar: 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

15- Madde; Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden, geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ın 2022 yılı çalışma vizelerinin alınması konusunun görüşülmesi

Karar: Ooybirliği ile kabul edildi.

16- Madde; 16, 17, 18 çeşitli birim ve kadrolara personel alımı ve ücretlerinin belirlenmesi

Karar: 6, 17, 18 çeşitli birim ve kadrolara personel alımı kabul edildi ve aylık ücretlerinin belirlenmesine karar verildi

Önerge: Okyanus Otel’de konaklayan yardıma muhtaç vatandaşlara verilen barınma desteğinin 1 yıl daha uzatılması oybirliği ile kabul edildi.

Önerge: Mülga Gümüşlük Belediyesi tarafından 2005 yılında onaylanan Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave 1/1000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 5,1,3 maddesine ifraz öncesi veya sonrası oluşacak yapılaşabilir parsellerde parsel başına 1 blok, tek yapı yapılır hükmünün eklenmesi konusu oybirliği ile kabul edildi.

Bodrum Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı, arşiv - GHA

Bodrum Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı, arşiv - GHA

Mugla News

Muğla's first and only Turkish - English news and guide website. You can find everything you are looking for on this website. All Muğla with one click. CLICK HERE...

CLICK

ENGLISH

4 councilors in coronavirus treatment

January 2022 Ordinary Assembly Meeting of Bodrum Municipality was held. 4 members who received corona treatment could not attend the meeting. An important article about Gümüşlük was also accepted.

Bodrum Municipality Municipal Council convened pursuant to Article 20 of the Municipal Law No. 5393 and discussed 18 items (CLICK HERE FOR THE MEETING AGENDA). Bodrum Mayor Ahmet Aras, who made the opening speech of the meeting held at Bodrum Municipality Herodot Culture and Art Center in Konacık District, said that council members Tamer Mandalinci, İlknur Ülküm Seferoğlu, Erkan Özşeker and Yunus Arslanparçası could not attend the meeting because their coronavirus tests were positive.

In the assembly, which convened with a total of 18 articles, a proposal was made by the AK Party, MHP assembly members and independent assembly member Numan Cömert. With the proposal, "the number of members of the Audit Committee should be increased from 3 to 5". If the proposal, which was rejected by a majority of votes, had been accepted, it would have been possible for members from other groups in the parliament to participate in the Audit Committee.

Decisions taken at the meeting

1- Article; 1. With the decision of our Municipality Council dated 05.11.2021 and numbered 2021/156 (2021/157-additional period), our Municipality Plan and
Regarding the proposal, "Allocating the Cultural Centers and Sports Halls of our Municipality free of charge for the cultural, artistic and sports events to be held in our district", which was referred to the Budget Committee,
Discussion of the commission report dated 20.12.2021...

Decision: A new tariff draft will be introduced as these places cannot be collected free of charge as per the law.

2- Article; “According to the 23rd article of the Regulation on the Opening and Operation of Women's Shelters No. 28519 and the 17th article of the Law No. 6284 on the Protection of the Family and the Prevention of Violence Against Women, the women who will benefit from the Women's Shelter service of our Municipality.
Discussion of the commission report dated 20.12.2021 regarding the proposal of "determining the monthly allowance amount for 2022 for the children and their children"...

Decision: The wage determined as 70.89 per day and 2126 per month for individuals older than 16 years of age has been decided to be 425.10 TL per month over 14.17 TL per day for each additional person in case there is more than one protected person.

3- Article; Discussion of the commission report dated 27.12.2021 regarding the proposal "To make a change in the purpose of allocation in accordance with the 14th article of the Pasture Law of the immovable with the quality of pasture, parcel no. 197, block 31 in our district Gürece District...

Decision: The Zoning Commission requested additional time.

4 matter; Discussion of 421 boulevards, avenues, streets, squares, cluster houses, name and quality change requests covering 44 neighborhoods within the scope of Spatial Address Registration System (MAKS) studies throughout our district.

Decision: It was decided to number the places with the same name, and to make changes in the names of streets and streets that have moral value by putting the name of the neighborhood next to the name.

5- Article; In order to be able to implement the 1/1000 scaled Mumcular Zoning Plan on an area of ​​approximately 45 decares, in accordance with Article 18 of the Zoning Law No. 3194, in accordance with Article 10 of the Zoning Law No. 3194.
Discussing the issue of adding and approving these areas as an addition to the 5-year zoning program of our municipality.

Decision: Adopted by majority of votes.

6- Article: Discussion of the 1/1000 scale Implementation Zoning Plan Amendment proposal for Transformer Area Purpose, prepared for the real estate registered in our district Ortakent Mahallesi, 366 island, parcel no. 17.

Decision: The Zoning Plan Amendment proposal was referred to the Zoning Commission.

7- Article; Discussion of the conditional donation request on behalf of the legal entity of Bodrum Municipality for the 229.85 m² real estate, which is registered in Eskiçeşme Mahallesi, no. 815, parcel number, and belongs to the heirs of the deceased Mehmet Niyazi ÖZALP, in accordance with Article 18/g of the Municipal Law No. 5393.

Decision: It was accepted on the condition that the cultural facility area should be preserved and not sold or rented to other persons.

8- Article: In order to make the areas under the responsibility of Bodrum Municipality suitable according to the zoning plans and to carry out implementations within the scope of investments of Bodrum Municipality, numbered 3194
Discussing the issue of adding the expropriation process of the immovable registered in Konacık Neighborhood, 182 block 23, parcel number to the Council decision dated 06.03.2020 and numbered 2020-38, regarding the approval of the five-year zoning program in accordance with the 10th article of the Zoning Law.

Decision: The expropriation of the said real estate was unanimously accepted.

9- Article; Denizbank A.Ş. to be used in the services of our Municipality, 1 2021 model İveco Daily brand, 0 Km. Discussion of the unconditional donation proposal by transforming the vehicle into a mobile kitchen, based on the letter of the Ministry of Interior General Directorate of Local Administrations, dated 04.08.2006 and numbered 63039.

Decision: The unconditional donation offer was accepted.

10- Article; Between Ankara University Faculty of Veterinary Medicine and Bodrum Municipality, “Education, scientific support and animal behavior issues.

Discussion of the proposal to authorize Bodrum Mayor Ahmet ARAS to sign a protocol on “giving information support to the public” in accordance with Article 38/g of the Municipality Law No. 5393.

Decision: Bodrum Mayor Ahmet Aras was authorized.

11- Article; Discussing the determination of the 2022 holiday month of the Municipal Assembly, pursuant to Article 20 of the Municipal Law No. 5393

Decision: It was unanimously accepted that Bodrum Municipality Council would not have a holiday in 2022.

12- Article; Discussing the determination of the members who will take charge in the Audit Commission of our Municipality for the year 2022, by means of a secret ballot, pursuant to Article 25 of the Municipality Law No. 5393.

Decision: Mustafa Çortoğlu and Özden Baysal from the CHP and Uluç Tezer from the IYI Party were elected to the Audit Committee.

13- Article; In accordance with Article 32 of the Municipality Law No. 5393, it is determined that the Attendance Fee to be paid to the Chairman and members of the Assembly for each day they attend the assembly and commission meetings in 2022.
negotiation

Decision: It has been decided that the Attendance Fee for each day (every day they attend the meetings) is to be paid as 1/3 of the remaining amount when the monthly gross salary of the mayor is divided by the day.

14- Article; The monthly overtime wage to be announced for 2022 in Schedule K of the Central Government Budget Law is determined by the population of 100.001 to 250,000 and located within the borders of the Metropolitan Municipality.
Discussing the payment of the fixed fee to be determined for the municipalities to the personnel working as the Constabulary in our Municipality, subject to the Law No. 657

Decision: It was unanimously accepted that the payment to the personnel working in the Police Department, subject to the Law No. 657.

15- Article; Discussing the issue of obtaining 2022 work visas of 1 Health Technician and 1 Architect working as temporary workers in our municipality pursuant to Law No. 5620

Decision: Unanimously adopted.

16- Article; Recruitment and determination of wages for 16, 17, 18 various units and positions

Decision: Recruitment of 6, 17, 18 various units and staff was accepted and it was decided to determine their monthly wages.

Proposal: It was unanimously accepted to extend the shelter support given to the needy citizens staying at the Ocean Hotel for 1 more year.

Proposal: According to the Article 5,1,3 of the Gümüşlük Preservation Revision and Additional 1/1000 scale master and 1/1000 scale implementation zoning plan approved by the repealed Gümüşlük Municipality in 2005, 1 block per parcel, one building will be built in the livable parcels to be formed before or after the subdivision. The addition was unanimously approved.

Mugla News

TAGS;

Bodrum Belediye Meclisi

Bodrum Belediye Meclisi 2022 yılı ilk toplantısı

Bodrum Haberleri