Bodrum haberleri; Bodrum haber 1
HABER

Bodrum Belediyesi uyduya çıkıyor

Bodrum | Haber | News

Bodrum
HABER

İnteraktif Belediyecilik için TÜRKSAT'la anlaşıldı

English News

Bodrum Municipality goes to satellite
- CLICK

 

Yalçın Çakır Youtube

Paylaş


Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 18.11.2021 - Bodrum Belediyesi uyduya çıkıyor / Bodrum Municipality goes to satellite

Bodrum Belediyesi uyduya çıkyor. Peki ama bu ne demek? Hangi hizmetler gelecek? Nneler değişecek? Tamamı madde madde haberde...

Bodrum Belediyesi ile Türksat arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çatı ve işbirliği protokolü imzalandı. Kamunun Bilişim Çözüm Merkezi olan Türksat İle Bilgi ve İletişim Teknolojileri çatısı altında imzalanan işbirliği protokolünde, E-Dönüşüm, E-Devlet, Akıllı Çözümler, Akıllı Şehircilik ve Akıllı Ulaşım Sistemleri konuları başta olmak üzere Türksat’ın bilişim alanında çözüm sağladığı alanlarda birlikte çalışılması ve stratejik işbirliği yapılmasının önü açılmış oldu.

Bodrum Belediyesi Trafo kafede gerçekleşen imza töreni Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, birim müdürleri ve Türksat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş’ın katılımları ile gerçekleşti.

Bunun anlamı ne?

Bodrum breaking news

Hot developments in Muğla, last minute events, news pages specific to Muğla and its districts...

CILICK

Belediyelerin bilişim odaklı projelerinde çözüm ortaklığı yapan Türksat, bu kapsamda Bodrum Belediyesini, teknoloji çağının gerektirdiği koşullarla buluşturacak çözümleri üretecek. Bunlar neler? İşte listesi;

. 7/24 esasına göre şehrin nabzının tutulması, izlenmesi, yönetilmesi, şehir kameraları ile güvenli alanlar oluşturulması

. Kent konusunda sürekli data toplanması; yine özellikle sel, yangın gibi afetlerle mücadelelerde anlık verilerin afet koordinasyon merkezine (AKOM) aktarılması ile ilgili çalışmalar

. aydınlatma ve peyzaj sulama gibi sistemlerin akıllı aydınlatmanın ve akıllı sulamanın hayata geçirilmesi

. Uydu haberleşme sistemleriyle iletişimde kapsama alanlarının genişletilmesi

. Trafik kontrol merkezinin kurulması

. Bilgi güvenliğinde ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001 gibi uluslararası norm ve standartlar kullanılması

. Bilgi teknolojileri altyapı kütüphanesi oluşturulması

. Kamu kurum ve kuruluşları ile daha etkili iletişim sağlanması

. Halkın belediyedeki bütün iş ve işlemleri konusunda işlerin kolaylaştırılması

. Halkın kararlara katılımının sağlanması

. Akıllı şehir alt yapısına ulaşmak

Bodrum Belediyesi ile Türksat arasında imzalanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çatı ve işbirliği protokolüyle analiz ve hazırlık süreçlerinin ardından 2022 yılında başlaması planlanan çalışmalarda; ulaşım, sağlık, çevre, enerji ve güvenlik gibi alanlarda farklı projelerde yer alıyor.

Borum Belediye Başkan Ahmet Aras şunları söyledi:

Özellikle son dönemde yaşadığımız travmalar var, bir afet koordinasyon merkezinin oluşturulması, kentin izlenmesi bütünü ile kontrol altında tutulması ilgili çalışmaları yapmak istiyorduk. Bunun da tabi ki Türksat gibi büyük bir firmayla olacak olması bizim için çok çok önemli. Burada özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini hayata geçirmek ile ilgili çalışmalar yapacağız."

Bodrum Mayor Ahmet Aras,  unit managers and Türksat Deputy General Manager Ahmet Savaş

Unit managers and Türksat Deputy General Manager Ahmet Savaş, Bodrum Mayor Ahmet Aras (From left to right)

BODRUM ACTIVITY TABLE

You can reach the events in the center and districts of Bodrum here...

CLICK MUĞLAACTIVITY TABLE

ENGLISH

Bodrum switches to "Interactive Municipalism"

Bodrum Municipality is on the satellite. But what does this mean? What services will come? What will change? It's all in the article article by article...

Information and Communication Technologies Roof and cooperation protocol was signed between Bodrum Municipality and Türksat. In the cooperation protocol signed under the umbrella of Information and Communication Technologies with Türksat, the Information and Communications Solutions Center of the public, working together and strategically in areas where Türksat provides solutions in the field of informatics, especially on E-Transformation, E-Government, Smart Solutions, Smart Urban Planning and Intelligent Transportation Systems. cooperation was opened.

The signing ceremony, which took place at the Bodrum Municipality Transformer cafe, was attended by Bodrum Mayor Ahmet Aras, Deputy Mayors Turgay Kaya, Ummahan Yurt, İlknur Ülküm Seferoğlu, unit managers and Türksat Deputy General Manager Ahmet Savaş.

What does that mean?

Türksat, which is a solution partner in the informatics-oriented projects of municipalities, will produce solutions that will bring Bodrum Municipality together with the conditions required by the technology age. What are these? Here is the list;

. Keeping the pulse of the city on a 24/7 basis, monitoring, managing, creating safe areas with city cameras

. Continuous data collection on the city; Again, studies on transferring instant data to the disaster coordination center (AKOM) especially in the fight against disasters such as floods and fires.

. realization of smart lighting and smart irrigation systems such as lighting and landscape irrigation

. Expanding coverage areas in communication with satellite communication systems

. Establishment of traffic control center

. Using international norms and standards such as ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001 in information security

. Creation of an information technology infrastructure library

. Providing more effective communication with public institutions and organizations

. Facilitating the public's work and transactions in the municipality

. Ensuring public participation in decisions

. Reaching smart city infrastructure

Following the analysis and preparation processes with the Information and Communication Technologies Framework and cooperation protocol signed between Bodrum Municipality and Türksat, the studies planned to start in 2022; takes part in different projects in areas such as transportation, health, environment, energy and security.

Borum Mayor Ahmet Aras said:

There are traumas we have experienced in the last period, we wanted to establish a disaster coordination center, monitor the city and keep it under control. Of course, it is very important for us that this will happen with a big company like Türksat. Here, we will especially work on the implementation of information and communication technologies."

Muğla Yemekleri Tarifleri

TAGS;

Bodrum'da "mesleki eğitim işbirliği" protokolü

Vocational education cooperation

Bodrum Haberleri