Muğla siyaset haberleri
HABER

Millet İttifakı Yol Haritası

Muğla | Haber | News

MUĞLA SİYASET HABERLERİ
English News

Nation Alliance's roadmap - CLICK

Yol haritasının tam metni

https://www.48haber.com.tr/Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 06.03.2023 / Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası açıklandı. Yavaş ve İmamoğlu için, "Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" denildi.

Millet İttifakı'nın açıkladığı ve adını "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası" olarak tanımladığı açıklamanın maddeleri şöyle:

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası üzerinde aşağıdaki şekilde mutabakata vardık:

1. Geçiş Sürecinde Türkiye'yi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz

2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir.

3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.

4. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.

5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır

6. Geçiş Sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.

7. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir

8. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameler ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır

9. Geçiş Sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine mekanizmalar oluşturulacaktır

10. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir.

11. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev suresini tamamlayacaktır.

12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 2023 yılında gerçekleştirilecek olan 28. Dönem TBMM ve 13 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun"

Millet İttifakı anlaştığını duyurdu, Meral Akşener, Arşiv, GHA

Millet İttifakı anlaştığını duyurdu, Meral Akşener, Arşiv, GHA

48 Haber

Muğla'daki merkez ve ilçelerden en sıcak haberler ve son dakika gelişmeleri 7/ 24 CANLI burada... TIKLA MUĞLA HABERleri48haber.com.tr

ENGLISH

Nation Alliance's roadmap

The roadmap for the transition to the Strengthened Parliamentary System has been announced.
The articles of the statement announced by the Nation Alliance and defined as the "road map of the transition process to the Strengthened Parliamentary System" are as follows:

As the leaders of the political parties that make up the Nation Alliance, we have agreed on the Roadmap for the Transition to a Strengthened Parliamentary System as follows:

1. During the Transition Process, we will govern Turkey through consultation and consensus, within the framework of the constitution, law, separation of powers, balance and supervision principles, in line with the principles and objectives of the Strengthened Parliamentary System and the reference texts we have agreed upon.

2. Constitutional amendments regarding the transition to the Strengthened Parliamentary System will be completed and put into effect as soon as possible by the structure of the TGNA that emerged in the general election.

3. During the Transition Process, the leaders of the parties included in the Nation Alliance will be the Vice President.

4. The distribution of ministries will be determined according to the number of deputies elected by the political parties forming the Nation Alliance in the general parliamentary elections. Each of the alliance parties will be represented by at least one minister in the cabinet. Policy Boards and offices within the Presidency established in parallel with the ministries will be abolished.

5. Appointment and dismissal of ministers will be made by the President in agreement with the chairman of the political party to which they belong.

6. During the Transition Process, the President will use his executive power and duty in accordance with the principles of participation, consultation and consensus.

7. The distribution of powers and duties to the Presidential Cabinet (Vice Presidents and Ministers) will be determined by the Presidential decree to be issued within the framework of the Constitution and laws.

8. The President will take decisions in consensus with the leaders of the parties included in the Nation Alliance in the renewal of elections, the declaration of the state of emergency, national security policies, Presidential Decisions, Decrees and general regulatory procedures and senior appointments.

9. Coordinating mechanisms will be established for the co-operation of legislative activities during the Transition Process.

10. With the completion of the transition to the strengthened parliamentary system, the political party membership of the current President, if any, will come to an end.

11. After the transition to the strengthened parliamentary system, the 13th President and the TGNA will complete their term of office without the need for a new election.

12. The Istanbul and Ankara Metropolitan Mayors will be appointed as Vice Presidents at the time deemed appropriate by the Honorable President and with defined duties.

Kemal Kılıçdaroğlu is our joint Presidential candidate in the 28th Term Parliamentary and 13th Presidential elections to be held in 2023 as the heads of the political parties forming the Nation Alliance.

Good luck for our country and our nation

Six parties, called the Nation Alliance, archive - GHA

Six parties, called the Nation Alliance, archive - GNA

https://www.48haber.com.tr/

TAGS;

Millet İttifakı yol haritası

Millet ittifakı uzlaşma metni

Muğla politika haberleri