Muğla Haberleri
HABER

MUSKİ'den su tasarrufu uyarısı

Muğla | Haber | News

Dolgu değil doğru haber...

https://www.48haber.com.tr/


48 Haber Ajansı (48HA) - 02.08.2023 - Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) bir kez daha "su israfı" konusunda uyardı. Barajlardaki su seviyeleri ciddi oranlarda azaldı.

Şebeke suyunu açık bırakıp saatlerce bahçelerini sulayanlar, havuzlarını şebeke suyuyla takviye edenler ve musluk suyunu gereksiz yere harcayanlara uyarı gedli. Muğla'nın barajlarındaki doluluk oranları düştü, hızla da düşmeye devam ediyor.

Muğla’da Su Kullanımı Yüzde 25 Arttı Barajların Doluluk Oranı Ciddi Oranda Azaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre bu yıl kullanılan içme suyu miktarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 25’lik bir artış gerçekleşti. Ayrıca baraj doluluk oranlarında da çok ciddi bir düşüş meydana gelirken su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Muğla’da kullanılan içme suyu miktarında ciddi bir artış yaşandı. 2022 yılının ilk 7 ayında İl genelinde 8 Milyon 484 Bin 667 m3 su kullanılırken 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 10 Milyon 579 bin 650 bin metreküpe yükseldi.

Baraj Doluluk Oranları Son Yılların En Düşük Seviyesinde

Kış aylarında yeterli yağışın alınamaması, yer altı su kaynaklarının azalması ve bilinçsiz su tüketiminin artmasından barajlarda olumsuz etkilendi. Geçtiğimiz yılların bu dönemleri baz alındığında İl genelinde faaliyet gösteren barajlarda gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Özellikle yüzde 100 doluluk oranının altına düşmeyen Marmaris Atatürk Barajı bugün itibariyle yüzde 70 seviyelerinde seyrediyor. 2020 yılı 1 Temmuz tarihinde yüzde 85 doluluk oranına sahip olan Geyik barajında şu an yüzde 29, yine 2020 yılı 1 Temmuz itibariyle yüzde 40 seviyesinde olan Mumcular barajı ise bugün itibariyle yüzde 27 doluluğa sahip.

Yapılan Çalışmalarla Kayıp Kaçak Oranı Yüzde 18 Düştü

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) bir kez daha "su israfı" konusunda uyardı

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) bir kez daha "su israfı" konusunda uyardı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana içme suyundaki kayıp ve kaçakların önlenmesi adına İl genelinde ciddi altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana 1 Milyon 602 bin 101 metre içme suyu hat çalışması yapıldı. Bu çalışmalar ile kayıp ve kaçak su kullanımı yüzde 18 oranında azaltılarak tekrar siteme dâhil edildi ve vatandaşlara sunuldu. Bunun yanı sıra ek su sağlanması amacıyla İçme suyu arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapıldı ve arıtma kapasiteleri arttırıldı. Ayrıca yeni su kaynakları bulunarak siteme dahil edildi ve arıtma tesislerinde yeşil alan sulaması yapılabilecek şekilde artıma yapabilen sistemler kuruldu.

Su tasarrufu Hayati Önem Taşıyor

Dünya genelinde etkili olan iklim krizi nedeniyle su kaynaklarındaki azalmanın ülkemizde de baş gösterdiğine vurgu yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü su tasarrufu konusunda vatandaşları uyardı. MUSKİ’den yapılan açıklamada, “Özellikle araç yıkama, bahçe sulamasının vahşi sulama ile yapılması, bozuk tesisatlar, duş ve diş fırçalama sürelerinin normalden fazla olması gibi birçok farklı nedenden kaynaklı olarak suyumuz boşa gidiyor. Bu süreçte her bir damlanın değeri var. O nedenle her damlayı dikkatli kullanarak su tüketimini en aza indirmek ve tasarruf etmek büyük önem taşıyor. Su kaynaklarımızın bilinçli olarak kullanılması gelecek nesiller için hayati bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Biz kurum olarak bu konuda gerekli projeleri hayata geçirmeye ve suyun geri dönüşümü için gerekli yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan tasarruf konusunu daha ciddiye almalarını önemle rica ediyoruz” denildi.

Suyumuzu gereksiz, lüzumsuz yere harcayanlar, saatlerce bahçe sulayanlar, şebeke suyuyla havuz vs. dolumu yapamları 444 48 01 noluı telefona ihber debilir, şikayet debilirsiniz. Ayrıca CİMER'e yazazıp, MUğla Valiliği ile ilçe belediyenize bildirebilirsiniz. Uzmanlar su israfında b ulunanları hiç çekinmeden ihbar etmenizin yaşanacak olası su kesintilerinin önüne geçeceği konusunda uyarıyorlar.

https://www.48haber.com.tr/

ENGLISH

Announced to those who water the garden for hours

Muğla Water and Sewerage Administration (MUSKİ) once again warned about "waste of water". The water levels in the dams decreased drastically.

Those who leave the mains water on and water their gardens for hours, supplement their pools with mains water, and waste tap water unnecessarily have been warned. The occupancy rates in Muğla's dams have decreased, and they continue to decline rapidly.

Water Use In Muğla Has Increased By 25 Percent The Occupancy Rate Of The Dams Has Decreased Significantly. According to the information obtained from the Muğla Metropolitan Municipality General Directorate of MUSKI, the amount of drinking water used this year has increased by 25 percent compared to the previous year. In addition, while there was a very serious decrease in dam occupancy rates, warnings were made about water saving.

According to the information obtained from the General Directorate of Muğla Metropolitan Municipality Water and Sewerage Administration (MUSKİ), there has been a serious increase in the amount of drinking water used in Muğla. While 8 million 484 thousand 667 m3 of water was used throughout the province in the first 7 months of 2022, this figure increased to 10 million 579 thousand 650 thousand cubic meters in the same period of 2023.

Dam Occupancy Rates at the Lowest Level in Recent Years

The dams were adversely affected by the inability to receive sufficient precipitation during the winter months, the decrease in underground water resources and the increase in unconscious water consumption. Based on these periods of the past years, there is a noticeable decrease in dams operating throughout the province. Marmaris Atatürk Dam, which does not fall below the 100 percent occupancy rate, is at 70 percent as of today. Geyik dam, which had an 85% occupancy rate on July 1, 2020, is now 29 percent, and Mumcular dam, which is 40 percent as of July 1, 2020, has 27 percent as of today.

Loss and Leakage Rate Decreased by 18 Percent with the Studies

Muğla Metropolitan Municipality has been continuing serious infrastructure investments throughout the province in order to prevent losses and leakages in drinking water since 2014. In this context, 1 million 602 thousand 101 meters of drinking water line work has been carried out since 2014. With these studies, the use of lost and illegal water was reduced by 18 percent and included in the system again and presented to the citizens. In addition, revision work was carried out in drinking water treatment plants in order to provide additional water and their treatment capacities were increased. In addition, new water sources were found and included in the system, and systems were installed in the treatment plants so that green field irrigation can be done.

Saving Water Is Vital

Emphasizing that the decrease in water resources due to the climate crisis, which is effective throughout the world, has also started in our country, the General Directorate of MUSKI warned the citizens about water saving. In the statement made by MUSKI, “Our water is wasted due to many different reasons, especially car washing, garden irrigation with wild irrigation, broken installations, shower and tooth brushing times more than normal. Every drop has value in this process. Therefore, it is of great importance to minimize water consumption and save money by using every drop carefully. Conscious use of our water resources is a vital issue for future generations. As an institution, we continue to implement the necessary projects in this regard and to make the necessary investments for the recycling of water. We strongly urge our citizens to take the issue of savings more seriously.

Those who waste our water unnecessarily, those who water the garden for hours, the pool with mains water, etc. You can call 444 48 01 numbered 444 48 01 to notify or complain. You can also write to CIMER and report it to the Governorship of Muğla and your district municipality. Experts warn that reporting water waste without hesitation will prevent possible water cuts.

https://www.48haber.com.tr/

TAGS;

MUSKİ

Su tasarrufu çağrısı

Muğla haberleri