Muğla Haberleri
HABER

Muğla'da müzik saati sınırı kalktı

Muğla | Haber | News

Dolgu değil doğru haber...

https://www.48haber.com.tr/


48 Haber Ajansı (48HA) - 22.06.2023 - Muğla'da müzik saati sınırı kalktı

Muğla'da canlı müzik ve mekanlardaki müzik saati kısıtlaması kaldırıldı. Muğla İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararının tam metni haberde...

Muğla İl Hıfzısıhha kurulundan yapılan açıklama Muğla Valiliği resmi internet sitesinden duyuruldu. Duyuruda, "Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28/06/2021 tarih ve 2021/32 Nolu kararının 2.6 “Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilmesi” maddesinin iptal edilmesine, belirtilen hususların uygulanmasının takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, ilgili il ve ilçe müdürlükleri, kolluk birimleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı aşağıda;

"MUĞLA İLİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI 2023-4
22.06.2023

MUĞLA İLİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

KARAR TARİHİ :22/06/2023
KARAR NO :2023/4

GÜNDEM : Tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgınının, yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından 05.05.2023 tarihinde küresel bir acil durum teşkil etmediği açıklaması gereğince alınmış olan tedbirlerin gözden geçirilmesi.

Muğla müzik kıstlaması kalktı

Muğla müzik kıstlaması kalktı, arşiv - 48 Haber Ajansı
KARAR :
Dünya Sağlık Örgütünün 05.05.2023 tarihinde yapmış olduğu, Covid-19’un sağlık açısından küresel bir acil durum teşkil etmediği açıklaması çerçevesinde mevcut durum değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Buna göre İlimizde;

1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 28/06/2021 tarih ve 2021/32 Nolu kararının 2.6 “Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilmesi,” maddesinin iptal edilmesine,

2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, ilgili il ve ilçe müdürlükleri, kolluk birimleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: http://www.mugla.gov.tr/mugla-ili-umumi-hifzissihha-meclisi-kurul-karari-2023-4"

https://www.48haber.com.tr/

ENGLISH

Music time limit lifted in Muğla

In Muğla, the restriction of live music and music hours in venues has been lifted. The full text of the decision of the Muğla Provincial Hygiene Board is in the news...

The statement made by the Muğla Provincial Hygiene Board was announced on the official website of the Muğla Governorship. In the announcement, "Muğla Provincial Public Hygiene Board's decision dated 28/06/2021 and numbered 2021/32 2.6 "Currently, music broadcasts ending at 22:00 in accommodation facilities and at 21:00 in other places (including those performed live), Until a new decision is taken on this matter, it can be done until 24.00 from July 1, 2021” clause, the follow-up and supervision of the implementation of the specified issues should be carried out in coordination by the District Governorates, relevant provincial and district directorates, law enforcement units and municipalities. It was unanimously decided not to cause any disruption or cause any unjust treatment," the statement said.

The full statement is below;

"MUĞLA PROVINCIAL GENERAL HIFZISSIHHA ASSEMBLY BOARD RESOLUTION 2023-4
22.06.2023

MUĞLA PROVINCIAL GENERAL HIFZISSIHHA ASSEMBLY BOARD DECISION

DECISION DATE: 22/06/2023
DECISION NO: 2023/4

AGENDA: Reviewing the measures taken in accordance with the statement by the World Health Organization on 05.05.2023 that the Covid-19 epidemic, which threatens the whole world and is described as a pandemic by the World Health Organization, does not constitute a global emergency.

Muğla music restriction lifted, archive - 48 News Agency

DECISION :

Within the framework of the statement made by the World Health Organization on 05.05.2023 that Covid-19 does not constitute a global health emergency, the current situation was evaluated and the following decisions were taken.

Accordingly, in our city;

1. The decision of our Provincial Public Health Board dated 28/06/2021 and numbered 2021/32 2.6 “Currently, music broadcasts ending at 22:00 in accommodation facilities and at 21:00 in other places (including those performed live) until a new decision is taken, as of July 1, 2021, until 24.00,

2. The follow-up and supervision of the implementation of the above-mentioned issues shall be carried out in coordination by the District Governorates, relevant provincial and district directorates, law enforcement units and municipalities,

Not to cause any disruptions in the application and not to cause victimization,

It was decided unanimously."

Source: http://www.mugla.gov.tr/mugla-ili-umumi-hifzissihha-meclisi-krul-karari-2023-4"

https://www.48haber.com.tr/

TAGS;

Muğla müzik saat sınırı

Muğla Valiliği

Muğla haberleri