Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

İnternet haber siteleri için yeni dönem

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

New era for internet news sites - CLICK

Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 01.02.2023 - Resmi ilan ve reklamların gazete, dergi ve internet haber sitelerinde yayımını düzenleyen Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sektör temsilcileri ile Kurumun tüm paydaşlarının görüşü alınarak geniş katılımlı müzakereler sonucunda hazırlanan Yönetmelik, resmi ilan ve reklam yayımında internet haber sitelerini de içerisine alan yeni dönemin başlangıcı olacak önemli kararları içeriyor.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nun 13 Ocak 2023 tarihindeki olağanüstü toplantısında kabul edilen Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, 1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Nisan 2023 tarihinde yürürlükte

Resmi ilan ve reklamların yayımlanacağı süreli yayınların vasıf ve ödevlerinin belirlenmesi ile fikir ve içtihat farkı gözetilmeksizin ilan dağıtımının sağlanması amacıyla hazırlanan Yönetmeliğin büyük bölümü 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Resmi ilanların kamuoyuna duyurulması noktasında çok önemli bir dönüşümü kapsayan Yönetmelik, Kurumun sorumluluk alanını genişletirken internet haber sitelerine devlet desteği sağlanmasının önünü açmış oldu. Yönetmelik’te, gazetelerin mevcut resmi ilan yayımı mekanizmasındaki yerleri korunurken hak kaybı yaşamamaları için hassasiyet gösterildi.

İnternet haber siteleri ne zaman resmi ilan yayımlayabilecek?

Yönetmelikteki kategorilere göre belirlenen usul ve esaslara uygun olarak vasıf ve ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren internet haber siteleri resmi ilan yayımlama hakkı kazanacak.

Halihazırda resmi ilan yayımlama hakkına sahip olan gazetelerin Kuruma kayıtlı olan internet haber siteleri, 31 Mart 2023 tarihine kadar belirlenen kurallara uygun başvuru yapmaları ve asgari trafik şartı hariç diğer koşulları yerine getirmek şartıyla bekleme süresine tabi tutulmaksızın resmi ilan yayımlama hakkı kazanacak. Ancak, internet haber sitelerinin 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla asgari trafik şartını da yerine getirmeleri gerekecek. Aksi halde resmi ilan yayımlama hakkı durdurulacak.

Tıklanma şartı

Kuruma ilk kez başvuran internet haber siteleri ise belirlenen şartları 24 ay süreyle yerine getirmelerinin ardından ilan yayımlama hakkı kazanacak. İl temeline dayanan kontenjan yerlerine dair kadro ve içerik sayılarının iki katını ve günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının dört katını yerine getirenler ise 6 ay sonra resmi ilan yayımlayabilecek.

Resmi ilan yayımlama hakkı kazanmak için müracaat eden gazeteler, önceki düzenlemede olduğu gibi 36 ay bekleme süresine tabi tutulacak.

İstihdam şartı

Süreli yayınların yerine getirmeleri gereken ödevlerin başında, kadrolarında belirli sayı ve görevlerde fikir işçisini istihdam etmeleri geliyor. Kadroda yer alacak fikir işçilerinin iş sözleşmeleri, ücretleri, öğrenim durumları, çalışma süreleri ve diğer nitelikleri Kurum mevzuatı açısından kadro beyanlarında önem taşıyor. Mevzuatın ilgili maddelerinde, basın çalışanlarının haklarını koruyan çeşitli hükümler de yer alıyor. Buna bağlı olarak, 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek bir maddeyle kadroda beyan edilen fikir işçileri ile orantılı olacak şekilde, gazetecilik faaliyeti yürütülmek üzere tahsis edilmiş işyerinde kişi başına en az 5 metrekare çalışma alanının olması şart kılınıyor.

Haberin mahreci

Süreli yayınların içerikleri de Yönetmelikte bir diğer önemli unsur olarak öne çıkıyor. Yönetmelik, süreli yayınların yayın veya kontenjan yeri ile çevresini ilgilendiren özgün ve güncel içeriklere yer vermelerini zorunlu kılarak gazeteciliğin gelişimine yönelik katkılar içeriyor. Yönetmelikte basının yerleşik teamülleri doğrultusunda habercilik yapılması öngörülürken, mahreç kullanımını düzenleyen maddelerle gazetecilerin fikri haklarının ve emeklerinin korunması noktasında önleyici tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda, resmi ilan yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresinde olan gazete veya internet haber siteleri, günlük incelemelerin yanı sıra 2 yılda en az 1 defa Kurum tarafından denetlenecek.

Diğer taraftan süreli yayınların mücbir sebepler ve kanuni kısıtlamalar dışında yayınlarını kesintisiz olarak sürdürmeleri gerekecek.

Süreli yayınların kategorileri

Yönetmelik hükümlerine göre, resmi ilan dağıtımı ve yayımı açısından; gazetecilik geleneği, resmi ilan istihkakı ve nüfus gibi objektif verilere dayanılarak birbirine benzeyen iller aynı kategoriye alındı.

Gazetelerin yayın yeri, kadrolarında bulundurmaları gereken fikir işçisi sayıları, yüzölçümleri ile bayi ve abone satışlarına göre 6 kategori altında sınıflandırıldı. Bu sınıflandırma doğrultusunda, resmi ilan kontenjanına ilişkin esas ve ek gösterge şartları ve sayıları, resmi ilanların adil bir şekilde dağıtımının sağlanması için gazetelerin kadro-yüzölçümleri, baskı, dağıtım ve satışlarına göre belirlendi.

İnternet haber sitelerinin kategorileri

İnternet haber sitelerinin kontenjan yerleri ise, 6 kategori olarak tasnif edildi. Bu kategoriler, fikir işçisi sayısı, asgari haber sayısı, asgari ziyaretçi trafik bilgilerine göre şekillendirildi. İnternet haber sitelerinin kadro, ziyaretçi trafiği ve ilan haberleştirme ek göstergeleriyle internet haber sitelerinin vasıflarına göre resmi ilanlardan adil şekilde faydalandırılması sağlanmış oldu.

Ayrıca, günlük gazetelerin vasıflı, haftalık gazetelerin alt vasıflı olarak belirlendiği sınıflandırmaya, ilan dağıtımında yaşanan olumsuz sonuçlar sebebiyle son verilerek, aynı yayın yerinde yayın günü sayısına göre gösterge tanımlamaya dayalı düzene geçildi.

Gazetelerin asgari satış rakamları

Gazetelerin koronavirüs salgınıyla birlikte düşen bayi ve abone satışlarına yönelik günlük olarak gerçekleştirmesi gereken satış adedi rakamlarında da değişiklik yapıldı. Gazetelerin satış fiyatının yerel ve bölgesel gazetelerde 1,5 TL, yaygın olanlarda ise 2 TL’den az olmaması kararlaştırıldı.

Gazetelerin kategorilerine göre;

1. kategori için 14 fikir işçisi, 2,25 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 50 olmak üzere günlük 3.000 fiili satış adedi,

2. kategori için 11 fikir işçisi, 1,50 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 50 olmak üzere günlük 1.600 fiili satış adedi,

3. kategori için 6 fikir işçisi, 1,50 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 50 olmak üzere günlük 400 fiili satış adedi,

4. kategori için 5 fikir işçisi, 1,12 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 40 olmak üzere günlük 400 fiili satış adedi,

5. kategori için 4 fikir işçisi, 1,12 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 30 olmak üzere günlük 300 fiili satış adedi,

6. kategori için 3 fikir işçisi, 0,90 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 30 olmak üzere günlük 100 fiili satış adedi ile Yönetmelikte belirlenen diğer şartları taşımaları gerekecek.

İnternet haber sitelerinin yapacakları

Önümüzdeki nisan ayında ilk kez süreli yayın kapsamına girerek resmi ilan ve reklam yayımlayacak internet haber sitelerinin günümüz teknolojisiyle beraber ulaştığı erişim kolaylığı, kategoriler ve kriterlerin belirlenmesinde önemli rol oynadı.

İnternet haber sitelerinin kategorilerine göre;

Genel kategori için 32 fikir işçisi, günlük 240 asgari haber sayısı, 500.000 tekil ziyaretçi, 1.500.000 sayfa görüntülenme sayısı,

1. kategori için 15 fikir işçisi, günlük 100 asgari haber sayısı, 50.000 tekil ziyaretçi, 150.000 sayfa görüntülenme sayısı,

2. kategori için 12 fikir işçisi, günlük 80 asgari haber sayısı, 30.000 tekil ziyaretçi, 90.000 sayfa görüntülenme sayısı,

3. kategori için 8 fikir işçisi, günlük 50 asgari haber sayısı, 20.000 tekil ziyaretçi, 60.000 sayfa görüntülenme sayısı,

4. kategori için 6 fikir işçisi, günlük 40 asgari haber sayısı, 10.000 tekil ziyaretçi, 30.000 sayfa görüntülenme sayısı,

5. kategori için 4 fikir işçisi, günlük 30 asgari haber sayısı, 3.000 tekil ziyaretçi, 9.000 sayfa görüntülenme sayısı ile Yönetmelikte belirlenen diğer şartları taşımaları zorunlu olacak.

Tekil ziyaretçi sayılarının, kategori ve göstergelere göre en az yüzde 15’inin doğrudan gelen ziyaretçilerden oluşması gerekecek. 1., 2., 3., 4. ve 5. kategorilerde yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçilerinin günlük ortalama sayfada kalma süresi en az 1 dakika; Genel kategoride ise en az 2 dakika olacak. Genel kategori hariç ve diğer kategorilerde yer alan internet haber sitelerinin trafik bilgilerinde sadece yurt içi kaynaklı olanlar dikkate alınacak. Genel kategoride yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik verilerinin hesaplanmasında, yurtdışı kaynaklı olanların en fazla yüzde 5’i dahil edilecek.

Ziyaretçi trafik bilgilerinde manipülasyon

Kurumun resmi ilan dağıtımına dayanak oluşturan unsurların başında yer alacak olan ziyaretçi trafik bilgilerinin, kontenjan tablolarının hukuka aykırı şekilde herhangi bir yöntemle kasıtlı ve hileli birtakım davranış ile manipüle edilmesi halinde ilgili internet haber sitesinin resmi ilan yayımlama hakkı sona erdirilecek.

Resmi reklam yayımlama hakkı

Gazete ve dergilerin resmi reklam yayımlama hakkını kazanabilmeleri için haftada bir veya daha sık yayımlananların 12 sayı, 15 günde bir yayımlananların 9 sayı, ayda bir yayımlananların 6 sayı, 2 ayda bir yayımlananların 3 sayı, 3 ayda bir yayımlananların ise 2 sayı yayımlanmış olmaları gerekecek.

İnternet haber sitelerinin resmi reklam yayımlama hakkı kazanabilmeleri için yayımlama taleplerinden itibaren tabi olacakları bekleme süreleri ise 30 gün olacak. Sadece resmi reklam yayımlayacak süreli yayınların kadrolarında en az 2 fikir işçisi istihdam etmeleri gerekecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği ile Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına İlişkin Yönetmelik’in bazı maddelerinde değişiklik öngören yönetmelikler de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin tamamına ulaşmak için TIKLAYIN;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230201-7.htm

BİK Reklam yönetmeliği

Görsele TIKLA yönetmeliğin tamamına ulaş...
Manşet görsel ve haber metni BİK resmi internet sitesinden alıntıdır.

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

A new era begins on April 1 for internet news sites

The Regulation regulating the publication of official announcements and advertisements in newspapers, magazines and internet news sites was published in the Official Gazette. The Regulation, which was prepared as a result of wide-ranging negotiations by taking the opinions of the sector representatives and all stakeholders of the Authority, includes important decisions that will be the beginning of the new era that also includes internet news sites in official announcements and advertisements.

The Official Announcement and Advertisement Regulation, which was accepted at the extraordinary meeting of the General Assembly of the Press Advertisement Agency (BİK) on January 13, 2023, was published in the Official Gazette dated February 1, 2023 and numbered 32091. Most of the Regulation, which was prepared to determine the qualifications and duties of the periodicals in which official announcements and advertisements will be published, and to ensure the distribution of advertisements regardless of opinion and case law, will enter into force on April 1, 2023.

The Regulation, which covers a very important transformation at the point of announcing the official announcements to the public, while expanding the responsibility of the Authority, paved the way for the provision of state support to internet news sites. In the Regulation, sensitivity was shown to ensure that newspapers do not lose their rights while preserving their place in the current official announcement publishing mechanism.

When will internet news sites be able to publish official announcements?

Internet news sites that fulfill their qualifications and duties completely and on time in accordance with the procedures and principles determined according to the categories in the regulation will have the right to publish official advertisements.

Newspapers, which currently have the right to publish official advertisements, and internet news sites registered with the Authority will have the right to publish official advertisements without being subject to a waiting period, provided that they make an application in accordance with the rules determined until 31 March 2023 and fulfill the conditions except for the minimum traffic requirement. However, internet news sites will also have to meet the minimum traffic requirement as of September 30, 2023. Otherwise, the right to publish official advertisements will be suspended.

Internet news sites that apply to the institution for the first time will have the right to publish advertisements after fulfilling the specified conditions for 24 months. Those who fulfill twice the number of staff and content for the quota places based on the province and four times the minimum number of unique visitors per day will be able to publish an official announcement after 6 months.

Newspapers applying for the right to publish official advertisements will be subject to a 36-month waiting period, as in the previous regulation.

General characteristics of newspapers and internet news sites

One of the duties that periodicals must fulfill is to employ idea workers in certain numbers and positions in their staff. The employment contracts, wages, educational status, working hours and other qualifications of the intellectual workers to be included in the staff are important in the staff statements in terms of the Institution's legislation. In the relevant articles of the legislation, there are also various provisions protecting the rights of press workers. Accordingly, with an article that will come into force on July 1, 2023, it is required to have at least 5 square meters of working space per person in the workplace allocated to carry out journalism activities, in proportion to the intellectual workers declared in the staff.

The content of periodicals stands out as another important element in the Regulation. The regulation includes contributions to the development of journalism by obliging periodicals to include original and up-to-date content that concerns the place of publication or quota and its environment. While the regulation stipulates reporting in line with the established practices of the press, preventive measures are taken to protect the intellectual rights and labor of journalists with the articles regulating the use of origin.

In this context, newspapers or internet news sites that have the right to publish official advertisements or that are on a waiting period will be audited by the Authority at least once every 2 years, in addition to daily reviews.

On the other hand, periodicals will have to continue their broadcasts without interruption, except for force majeure and legal restrictions.

How were the categories of periodicals determined?

According to the provisions of the regulation, in terms of official announcement distribution and publication; Based on objective data such as journalistic tradition, official announcement remuneration and population, similar provinces were included in the same category.

Newspapers were classified under 6 categories according to the place of publication, the number of idea workers they should have in their staff, their surface area, and dealer and subscriber sales. In line with this classification, the main and additional indicator conditions and numbers regarding the official advertisement quota were determined according to the staff-area, printing, distribution and sales of the newspapers in order to ensure the fair distribution of official advertisements.

The quota places of internet news sites were classified as 6 categories. These categories were shaped according to the number of opinion workers, the minimum number of news, and the minimum visitor traffic information. Internet news sites

With the additional indicators of staff, visitor traffic and advertisement communication, it has been ensured that internet news sites benefit from official advertisements according to their qualifications.

In addition, the classification of daily newspapers as qualified and weekly newspapers as sub-qualified was terminated due to the negative results experienced in the distribution of advertisements, and a system based on the indicator definition based on the number of publication days in the same publication place was adopted.

Change in the minimum sales figures of newspapers

Changes were also made in the number of sales that newspapers must make on a daily basis for dealer and subscriber sales, which fell with the coronavirus epidemic. It was decided that the sales price of the newspapers should not be less than 1.5 TL in local and regional newspapers and 2 TL in common ones.

According to the categories of newspapers;

For the 1st category, 14 idea workers, 2.25 square meters of surface area, 3,000 actual sales per day, with a minimum dealer sales rate of 50 percent,

For the 2nd category, 11 idea workers, 1,50 square meters of surface area, 1,600 actual sales per day, with a minimum dealer sales rate of 50 percent,

For the 3rd category, 6 idea workers, 1.50 square meters of surface area, 400 actual sales per day, with a minimum dealer sales rate of 50 percent,

For the 4th category, 5 idea workers, 1.12 square meters of surface area, 400 actual sales per day, with a minimum dealer sales rate of 40 percent,

For the 5th category, 4 idea workers, 1.12 square meters of surface area, 300 actual sales per day, with a minimum dealer sales rate of 30 percent,

For the 6th category, 3 idea workers, 0.90 square meters of surface area, 100 actual sales per day, with a minimum dealer sales rate of 30 percent, and other conditions determined in the Regulation will be required.

Assignments of internet news sites

The ease of access that internet news sites, which will enter the scope of periodicals and publish official announcements and advertisements for the first time next April, with today's technology, played an important role in determining the categories and criteria.

According to the categories of internet news sites;

32 opinion workers for the general category, 240 minimum news daily, 500,000 unique visitors, 1,500,000 page views,

15 idea workers for category 1, 100 minimum news count per day, 50,000 unique visitors, 150,000 page views,

12 idea workers for category 2, minimum number of news 80 per day, 30,000 unique visitors, 90,000 page views,

8 idea workers for category 3, 50 minimum news daily, 20,000 unique visitors, 60,000 page views,

6 idea workers for category 4, minimum number of news 40 per day, 10,000 unique visitors, 30,000 page views,

For the 5th category, 4 idea workers will have to meet the minimum number of news of 30 per day, 3,000 unique visitors, 9,000 page views and other conditions determined in the Regulation.

At least 15 percent of the unique visitor numbers, according to categories and indicators, will need to be made up of direct visitors. The average daily stay time of the visitors of the internet news sites in the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th categories is at least 1 minute; In the general category, there will be at least 2 minutes. Except for the general category, only domestic sources will be taken into account in the traffic information of internet news sites in other categories. In the calculation of the visitor traffic data of the internet news sites in the general category, a maximum of 5 percent of those originating from abroad will be included.

No compromise on manipulation of visitor traffic information

In the event that visitor traffic information and quota tables, which will be at the forefront of the elements that form the basis for the distribution of official advertisements of the institution, are manipulated by any means unlawfully with any deliberate and fraudulent behavior, the right of the relevant website to publish official advertisements will be terminated.

The right to publish official advertisements

In order for newspapers and magazines to have the right to publish official advertisements, they must have 12 issues published weekly or more frequently, 9 issues published every 15 days, 6 issues monthly, 3 issues bimonthly, and 2 issues published quarterly. In order for internet news sites to gain the right to publish official advertisements, the waiting period they will be subject to from the publication requests will be 30 days. Periodicals that will only publish official advertisements will need to employ at least 2 idea workers in their staff.

In today's issue of the Official Gazette, the regulations that envisage changes in some articles of the Press Advertisement Institution Regulation, the Press Advertisement Institution Advertisement Portal Regulation and the Regulation on the Receive and Distribution of Official Advertisements and Advertisements in the Electronic Environment were also published.

CLICK to reach the entire regulation published in the Official Gazette;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230201-7.htm

Muğla hastaneleri

TAGS

İnternet haber siteleri reklam yönetmeliği

New era for internet news sites

Hayatın içinden haberler