Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

DİKKAT; Vergi Usulü Kanunu değişti

Genel | Haber | News

Muğla Yemekleri Tarifleri


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

It concerns 850 thousand tradesmen - CLICK

Resmi Gazetede yayınlandı

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 26.10.2020 - DİKKAT; Vergi Usulü Kanunu değişti

Vergi Paketi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Küçül esnafı, sosyal medya içerik üreticilerini ilgilenriren amdddeler de var...

Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa Meclis Genel Kurul'da kabul edilmişti. Resmi Gazete’de de yayımlanan kanuna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak. Küçük esnaf olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Sosyal içerik üreticileri

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun ‘muhtasar beyanname' ve ‘vergi tevkifatının yatırılması' başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak. Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel olmayacak.

Tarım sekötür vergiden muaf

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Elektronik vergi dairesi

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki veriliyor.

Kanunun tamamını okumak isterseniz TIKLAYIN;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-1.htm

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

ENGLISH

Published in the Official Gazette: It concerns 850 thousand tradesmen

Tax Package regulation entered into force after being published in the Official Gazette. The law authorizes the President to triple the excise duty on tobacco products and automotive. Income tax exemption for around 850 thousand shopkeepers and tax regulation for social media content producers are also included in the package.

The law that envisages changes in the Tax Procedure Law and Some Laws was accepted in the General Assembly of the Assembly. According to the law published in the Official Gazette, the earnings of taxpayers who are taxed in the simple method will be exempted from Income Tax. It will be ensured that this taxpayer group, which is expressed as small tradesmen and has around 850 thousand, will not submit annual returns by excluding their earnings.

Social content producers

Earnings exemption will be introduced in social content production and application development for mobile devices. Accordingly, the earnings of social content producers who share content such as text, images, audio and video over social network providers on the internet, and the earnings of those who develop applications for mobile devices such as smartphones or tablets, through electronic application sharing and sales platforms, are subject to Income Tax. will be excluded.

In order to benefit from this exemption, it will be necessary to open an account in banks established in Turkey and collect all revenues related to these activities exclusively through this account.

Banks will be obliged to withhold income tax at the rate of 15 percent as of the date of transfer, on the amount of revenue transferred to the accounts opened in this context, and to declare and pay in accordance with the articles of the Income Tax Law titled "concise declaration" and "depositing tax withholding".

No withholding will be made on this amount. The taxpayers' earnings or revenues arising from other activities outside the scope of the regulation will not prevent them from benefiting from the exception.

Agriculture sector tax exempt

Support payments made by public institutions and organizations to support the agricultural sector and farmers will be exempted from Income Tax and no tax deduction will be made from these payments. The income tax accrued on the income reported with the annual declaration will be paid in two equal installments in March and July.

Electronic tax office

A tax office can be established electronically, independently of the physical environment. The Ministry of Treasury and Finance is uthorized to designate the tax offices established in the electronic environment as branches of other tax offices, to provide fast and efficient service to the taxpayers, and to make arrangements to ensure that the transactions made by the tax office are also fulfilled by the tax offices established in the electronic environment.

If you want to read the entire law CLICK;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-1.htm

TAGS;

Vergi Usulü Kanunu

Resmi Gazete

Hayatın içinden haberler