Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

OHAL'i de uzatan kanun teklifi yasalaştı

Genel | Haber | News

Gümüşlük Brands


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER

Torba Yasa'da neler var? Madde madde haberde...

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 18.07.2021 - OHAL'i de uzatan kanun teklifi yasalaştı

OHAL'in uzatılmasını da içeren kanun teklifi yasalaştı. Torbada neler var? Tek tek madde madde haberde.

OHAL sonrası tedbirlerin uzatılması, işverene asgari ücret desteği, çek cezalarına erteleme gibi maddeleri de barındıran torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Neler var?

Peki ama neler vardı o torbada. Madde madde aşağıda;

- KAYYUM ATAMA; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum atama yetkisi 3 yıl daha devam edecek.

- ÇEK CEZALARI; Çek cezaları 30 Haziran 2022'ye kadar ertelendi.

- TÜTÜN TİCARETİ; Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar bir yıl ertelendi.

- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ; İstihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek amacıyla sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek.

- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ; Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

TBMM Genel Kurulu - Arşiv - GHA

TBMM Genel Kurulu - Arşiv - GHA

- KARŞILIKSIZ ÇEK; Karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu hüküm, 30 Nisan 2021'e kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

- ŞİRKET TASFİYELERİ; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci, TMSF tarafından yerine getirilecek.

- ŞİRKET TASFİYELERİ; Şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin aynı kurum bünyesinde toplandı.

- TÜTÜN TİCARETİ; Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak.

- KOOPERATİF GENEL KURULLARI; Covid-19 salgını nedeni ile gerçekleştirilemeyen kooperatif genel kurul toplantıları için kooperatiflere ilave 3 ay süre verilecek. Bu kapsamda kooperatifler, genel kurullarını 31 Ekim 2021'e kadar yapacak.

- KAÇAKCILIKLA MÜCADELE; Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük muhafaza personeli ödüllendirilecek.

- BAŞARILI PERSONELE ÖDÜL; Devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından 24 katına kadar, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilecek.

- SÖZLEŞMELİLERE ÖDÜL; Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek. Verilecek ödüllere ilişkin teklif ve değerlendirme işlemleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

- GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR; Terörle mücadele kapsamında ek gözaltı ve kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı gibi uygulamaların süresi 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

- KAYYUM ATAMA; Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi veya ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm, 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl daha uygulanacak.

 

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

TAGS;

TBMM Genel Kurulu

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Hayatın içinden haberler