Gümüşlük Haberleri 1
HABER

Günün Kapıları sergisi Gümüşlük Akademi'de

Gümüşlük | Haber | News


Gümüşlük Haber Ajansı - (GHA) - 06.07.2024 / Günün Kapıları sergisi Gümüşlük Akademi'de... / The Doors of the Day exhibition at Gümüşlük Academy...

20 sanatçının çalışmalarından oluşan Günün Kapıları Sergisi, Gümüşlük Akademi'de açılıyor.

Gümüşlük Akademisi, 10-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında Günün Kapıları’na aralanacak. İlhamını şair ve yazar Tevfik Taş’ın 30 yılı aşkın süredir özenle oluşturduğu şiir evreninden alan karma sergi, sanat disiplinlerinin Taş’ın şiiri üzerinden buluşması olduğu kadar, toplumsal yabancılaşmaya, yalnızlaşmaya karşı bir “sanat tavrı”, “sanatçı inceliği” ortaya koyuyor.

Karşı Sanat ve Gümüşlük Akademisi’nin desteğiyle gerçekleştirilen sergi, adını Tevfik Taş’ın “Günün Kapıları” şiir kitabından alıyor.

Sanatçılar; Feyzan Alasya, Cihat Aral, Zehra Aral, Hamza Arslan, Rafet Arslan, Yusuf Arslan, Doğu Çankaya, İbrahim Çiftçioğlu, Nazım Dikbaş, Çağdaş Erçelik, Evren Erol, Tolga İldun, Yalçın Karayağız, Burhan Kum, Meliha Sözeri, Emine Şenses, Yavuz Tanyeli, Özcan Yaman, İsmail Yıldırım ve Nalan Yırtmaç “Günün Kapıları”nda sanatçının düşleriyle var olmak ve var edebilmek adına adımladığı zorlu yollardan, direnç ve umuttan kesitler sunarken kolektif çabayı yüceltiyor.

Günün Kapıları sergisi 2

Günün Kapıları sergisi

Sergi sürecinin destekleyicilerinden şair Mustafa Köz’ün kaleme aldığı sergi manifestosunda da aktarıldığı üzere her sorgulayıcı, dönüştürücü sanatçı gibi Tevfik Taş da hayata araladığı kapısında “görünenin ardındaki gerçeği” düşleriyle yeniden biçimlemek, geleceği özgürleştirmek için çabalıyor ve okuru kendi ruhunda ağırlıyor. Köz, sergiye katılan sanatçıların Tevfik Taş şiiri ile bağını ve sergi konseptini şöyle aktarıyor;

"Mataradan bir yudum su içti / "Düşlemesem" dedi, "soluksuz kalırdın sen"/ o uzak kentteki fotoğrafını düşündü.” diye yazıyor Tevfik Taş. Sanatçı için, mataradan içilen su kadar vazgeçilmezdir paylaşılan her söz, her renk her biçim, her görüntü... Soluksuz kalmaktır düşsüz bir dünyada yaşamak...

Günün Kapıları sergisi 3

Günün Kapıları sergisi

Bu sergi de farklı kuşaklardan, farklı disiplinlerden sanatçıların yapıtlarıyla "günün kapıları"nı yeni düşler için yeniden araladı. Sergiye katılan sanatçılar, Tevfik Taş’ın dizelerinin izini sürerek, düşünerek düşleyerek yaşama yeni bir “soluk” katmayı denediler. Şiir denen uçsuz bucaksız taş ocağını kazarak kendi taşlarını çıkardılar, kendi yapılarını kurdular.

Sanatçı diyaloğu ve etkileşimi bakımından son yıllardaki en nitelikli bir araya gelişlerden birini oluşturan Günün Kapıları sergisi, Bodrum’da Gümüşlük Akademisi’nde 22 Temmuz tarihine dek görülebilir.

Günün Kapıları sergisi 4

Günün Kapıları sergisi

ENGLISH

The Doors of the Day exhibition at Gümüşlük Academy...

Gümüşlük Academy will open to the Doors of the Day between July 10-22, 2024. Drawing its inspiration from the poetic universe that poet and writer Tevfik Taş has meticulously created for over 30 years, the mixed exhibition is not only a meeting of art disciplines through Taş's poetry, but also an "artistic attitude" and "artist finesse" against social alienation and loneliness.

The exhibition, which was held with the support of Karşı Sanat and Gümüşlük Academy, takes its name from Tevfik Taş's poetry book "The Doors of the Day".

The artists; Feyzan Alasya, Cihat Aral, Zehra Aral, Hamza Arslan, Rafet Arslan, Yusuf Arslan, Doğu Çankaya, İbrahim Çiftçioğlu, Nazım Dikbaş, Çağdaş Erçelik, Evren Erol, Tolga İldun, Yalçın Karayağız, Burhan Kum, Meliha Sözeri, Emine Şenses, Yavuz Tanyeli, Özcan Yaman, İsmail Yıldırım and Nalan Yırtmaç present sections of resistance and hope, the difficult paths the artist has taken in order to exist and be able to exist with his dreams in “Gates of the Day” while glorifying the collective effort.

The Doors of the Day exhibition 5

The Doors of the Day exhibition

As conveyed in the exhibition manifesto written by poet Mustafa Köz, one of the supporters of the exhibition process, like every questioning and transforming artist, Tevfik Taş strives to reshape the “reality behind the visible” with his dreams, to liberate the future at the door he opens to life, and welcomes the reader into his own soul. Köz conveys the connection between the artists participating in the exhibition and the poem Tevfik Taş and the concept of the exhibition as follows;

"He took a sip of water from the flask / "If I didn't dream," he said, "you would be out of breath" / he thought of his photograph in that distant city." writes Tevfik Taş. For the artist, every shared word, every color, every form, every image is as indispensable as the water drunk from a flask... Living in a dreamless world means being breathless...

The Doors of the Day exhibition 6

The Doors of the Day exhibition

This exhibition has also reopened the "doors of the day" for new dreams with the works of artists from different generations and disciplines. The artists participating in the exhibition tried to add a new "breath" to life by following the traces of Tevfik Taş's lines, thinking and dreaming. They dug up the vast quarry called poetry, extracted their own stones and built their own structures.

The Doors of the Day exhibition, which constitutes one of the most qualified gatherings in recent years in terms of artist dialogue and interaction, can be seen at Gümüşlük Academy in Bodrum until July 22.

The Doors of the Day exhibition 7

The Doors of the Day exhibition

TAGS:

Günün Kapıları sergisi

Gümüşlük haberleri

Gümüşlük

TEK TIKLA TÜM MUĞLA

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.