Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Muğla Adalet Kervanı yürüyüşü devam ediyor

Genel | Haber | News

https://www.48haber.com.tr/


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

The Justice Caravan march continues - CLICK

Dolgu değil doğru haber

48 Haber Ajansı (GHA) - 26.10.2023 - Datça'dan yolan çıkan çevre koruma örgütlenmesi "Adalet Kervanı" yürüyüşüne Bodrum’la devam etti. Eylem Akbelen'de sona erecek.

VİDEO HABERİN SONUNDA

MUÇEP, Kardok, Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu ve Ekoloji Birliği oluşumları tarafından 20 - 28 Ekim tarihleri arasında Muğla'daki termik santrallerinin kapatılması, su kaynaklarının korunması, çevre talanına dur denmesi için oluşturulan "Muğla Adalet Kervanı" 20 Ekim'de Datça'dan yürüyüşe başladı. Datça, Marmaris, Akyaka, Menteşe, Yatağan, Milas, güzergahını izleyen grup Gümüşlük ve Bodrum2a ulaşıp basın açıklaması yaptı. Adalet Kervanı yürüyüşü Ören'ina rdından Akbelen'de son bulacak ve orada süren nöbete katılınacak.

Muğla Adalet Kervanı yürüş afişi, Ekim 2023

Muğla Adalet Kervanı yürüş afişi, Ekim 2023

Gümüşlük ve Bitez

Muğla Adalet Kervanı yürüyüşü, Gümüşlük - 48 Haber Ajansı

Muğla Adalet Kervanı yürüyüşü, Gümüşlük - 48 Haber Ajansı

MUÇEP, Kardok, Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu ve Ekoloji Birliği oluşumlarının üyelerinden oluşan "Muğla Adalet Kervanı" 26 Ekim 2023 tarihinde Gümüşlükte ve Bitez'de vatandaş ve STK ve siyasi parti temsilcileriyle buluştu. Adalet Kervanı'nın ve eylemin amacını anlatan İklim Adaleti Koalisyonu Gönüllüsü Levent Büyükbozkılı, İkizköylü Nejla Işık, Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı Itri Levet Erkol ile diğer eylemciler ardından Bodrum'a geçti.

Muğla Adalet Kervanı yürüyüşü, Gümüşlük

Muğla Adalet Kervanı yürüyüşü, Gümüşlük - 48 Haber Ajansı

Bodrum'da İskele Meydanı'nda bir basın açıklması yapan Adalet Kervanı eylemcileri, "Yargı kararına uy termik santralleri kapat", "Su insan hakkıdır", "doğayı ve emeği sömürmeden istihjdam mümkün", "suyumuzu termik santrallere vermeyin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Bodrum İskele meydanına beraberlerinde getirdikleri boş bidonları ve kömür bırakan "Adalet Kervanı" eylemcilere destek verenler arasında Halkların Eşitlik Ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı (HEDEP) milletvekili İbrahim Akın ve Bodrum belediye Başkanı Ahmet Aras da vardı.

Adalet Yürüşü oluşumu adına Elif Eren basın açıklamasını okudu. Eren şunları söyledi;

"Muğla'daki termik santrallerin kapatılması talebi, hukuk devleti ilkesi gereğidir. Muğla bölgesindeki Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan termik santralleri için Aydın İdare Mahkemesi 1996 yılında kapatma kararı vermiş ve Danıştay yapılan itirazı red ederek, kapatma kararını onaylamıştır. Santrallerin, bu yargı kararlarına rağmen işletilmesi üzerine başvurulan AIHM'de 2005 yılında Türkiye mahkemelerinin verdiği kararı onaylamıştır."

"Mahkeme kararlarının uygulanmasını; sağlığımız, ormanlarımız, zeytinliklerimiz, köylerimiz ve su kaynaklarımız için termik santrallerin kapatılmasını istiyoruz" diyerek basın açıklamasını okumayı sürdüren Elif Eren şunları söyledi;

"Ormanlar, en önemli karbon yutak alanları olarak havamızı temizlemekle kalmaz, yağmuru çeker ve toprakta suyu tutarlar. Bu hayati önemlerine rağmen termik santrallere kömür sağlamak üzere ormanlarımız yok ediliyor. Bu yaz, Akbelen Ormanı’nda 780 dönümlük alanda ağaçlarımızı kaybettik. Mahkeme kararları uygulanmış olsa ağaçlarımız bugün dimdik ayakta olacaktı. Yine de Akbelen orman vasfını korumaktadır ve koruyabildiği sürece hepimiz için nefes, su ve yaşam kaynağı olmaya devam edecektir. Akbelen Ormanı’nda maden işletmeciliği yapılarak, yok edilecek yeraltı su yolları ve bu nedenle susuz kalacak Çamköy, Karacahisar yeraltı su rezervleri hepimizindir. Kömür için kazılmaması, su kaynaklarımızın yok edilmemesi ve kirletilmemesi için, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Akbelen mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Termik santrallar ve kömür ocakları kapatılmadığı takdirde; sadece Akbelen değil, Çamköy, Karacahisar, Turgut ve ruhsat sahası içinde kalan bütün köy, mera ve ormanlarımız yok olacak. Bölgede arkeolojik sit alanı ilan edilerek, yerinde korunması gereken zengin kültürel Dünya mirası da, santralleri işleten şirketlerin insafına bırakılarak 'kurtarma kazısı' adı altında yürütülen çalışmalar sonunda yok edildi ve edilmeye devam ediliyor. Bu kayıpları, bu topraklar hak etmiyor."

Termik santrallerin su tüketimi

Bodrum’a su sağlayan iki barajın da su rezervlerinin tükendiği açıklamalarına dikkat çeken Elif Eren, "Bodrumlular DSİ tarafından susuzluğa mahkum edilmiştir. Ancak, bölgede bulunan 2 termik santralden sadece Yeniköy Termik santraline yılda yaklaşık 14 milyon m3 su tahsis edilmiştir. Kemerköy termik santralinin su ihtiyacının bir kısmı, yine Milas Dereköy yeraltı suyu varlıklarından tahsis ediliyor. Bir kısmı da, denizden çekiliyor. Kemerköy’e tatlı su kaynaklarından ne kadar su tahsisi yapıldığı bilinmiyor" dedi.

Adalet Kervanı yürüyüşünün 28 Ekim Cumartesi günü Akbelen’de son bulacağını hatırlatan Elif Eren, "Bu mücadele Akbelenliler ve yaşam savunucuları 'bitti' demeden bitmeyecek bir mücadelenin, sadece bir parçasıdır. Termik Santrallar Kapatılmalı, Muğla Cennet Kalmalıdır" dedi.

HEDEP; "Çevre mücadelesi"

Halkların Eşitlik Ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı ve (HEDEP) milletvekili İbrahim Akın

Halkların Eşitlik Ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı ve (HEDEP) milletvekili İbrahim Akın

Etkinlikte söz alan Halkların Eşitlik Ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı ve (HEDEP) milletvekili İbrahim Akın,tüm Türkiye’de çevre mücadelesi yapacaklarını belirterek termik santrallerin doğaya ve su kaynaklarına verdiği zararla dikkat çekti. Akın, konuşmasında çevre mücadelesini tüm ülkeye yayacaklarını ve nerede çevre katliamı varsa HEDEP olarak oarada bulunacaklarını söyledi.

Aras'tan "yenilenebilir enerji" çağrısı

Mugla Adalet Kervanı, AHmet Aras - Bodrum - 48 Haber Ajansı

Mugla Adalet Kervanı, AHmet Aras - Bodrum - 48 Haber Ajansı

Etkinlikte söz alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras enerji ihtiyacının rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması gerektiğini söyledi. Termik santrallerin kapatılması gerekiğini belirtan Aras konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Akbelen mücadelesi sadece bir su mücadelesi değil aynı zamanda bir yaşam mücadelesidir, kültür mücadelesidir, demokrasi mücadelesidir, barış mücadelesidir. Bugün yaşadığımız su krizinin ana sebebi İklim değişikliği ve haliyle onun sonuçlarıdır. Özellikle karbon salınımı yüksek bu tür tesisler, özellikle termik santraller bir an önce bölgemizden, ülkemizden ve Dünya'dan kaldırılmalıdır."

VİDEO

Etkinlik Takvimi

TEK TIKLA TÜM MUĞLA - İlçe ilçe Muğla'daki etkinlikler. Konser, sergi, söyleşi, yarışma, spor, tiyatro, panel, anma, eylem, toplantı, sinema, imza günü, festival, kutlama vd... MUĞLA ETKİNLİK TAKVİMİ. TIKLA

Muğla Yemekleri Tarifleri

https://www.48haber.com.tr/

ENGLISH

The Justice Caravan march continues

The environmental protection organization "Justice Caravan", which set out from Datça, continued its march in Bodrum. The action will end in Akbelen.

"Muğla Justice Caravan", which was formed by MUÇEP, Kardok, Ecology Union and Climate Justice Coalition and Ecology Union formations between 20 - 28 October to close the thermal power plants in Muğla, protect water resources and stop environmental plunder, took place in Datça on 20 October. He started walking. Following the route of Datça, Marmaris, Akyaka, Menteşe, Yatağan, Milas, the group reached Gümüşlük and Bodrum and made a press statement. The Justice Caravan march will end in Akbelen after Ören and the vigil will be attended there.

"Muğla Justice Caravan", consisting of members of MUÇEP, Kardok, Ecology Union and Climate Justice Coalition and Ecology Union formations, met with citizens, NGOs and political party representatives in Gümüşlük and Bitez on October 26, 2023. Speakers and activists explaining the purpose of the Justice Caravan and the action then went to Bodrum.

Justice Caravan activists made a press statement in İskele Square in Bodrum and carried banners and signs saying "Shut down thermal power plants in accordance with the judicial decision", "Water is a human right", "Employment is possible without exploiting nature and labor", "Transfer our water to thermal power plants" . Bodrum Mayor Ahmet Aras was among those who supported the "Justice Caravan" activists, who left the empty cans and coal they brought with them to the Bodrum Pier Square.

Elif Eren read the press release on behalf of the Justice March formation. Eren said:

"The request for the closure of thermal power plants in Muğla is in accordance with the principle of the rule of law. Aydın Administrative Court decided to close the Kemerköy, Yeniköy and Yatağan thermal power plants in the Muğla region in 1996, and the Council of State rejected the objection and approved the closure decision. The power plants were operated despite these judicial decisions The ECHR approved the decision given by the Turkish courts in 2005."

Elif Eren continued reading the press release by saying, "We want the court decisions to be implemented and the thermal power plants to be closed for the sake of our health, forests, olive groves, villages and water resources."

"Forests, as the most important carbon sink areas, not only clean our air, but also attract rain and retain water in the soil. Despite their vital importance, our forests are being destroyed to provide coal for thermal power plants. This summer, we lost our trees in an area of 780 decares in Akbelen Forest. Even if the court decisions were implemented Our trees would be standing tall today. However, Akbelen maintains its forest status and will continue to be a source of breath, water and life for all of us as long as it can protect it. With mining operations in Akbelen Forest, underground waterways will be destroyed and therefore Çamköy and Karacahisar underground waterways will be dehydrated. reserves belong to all of us. We will fight until the end to prevent mining for coal and to prevent our water resources from being destroyed and polluted. The struggle for Akbelen is the struggle of all of us. Unless the thermal power plants and coal mines are closed, not only Akbelen, but also Çamköy, Karacahisar, Turgut and all the villages within the license area will be destroyed. Our pastures and forests will disappear. The rich cultural world heritage, which was declared an archaeological site in the region and should be preserved in situ, was left to the mercy of the companies operating the power plants and was destroyed as a result of the work carried out under the name of 'rescue excavation' and continues to be destroyed. "These lands do not deserve these losses."

Water consumption of thermal power plants

Drawing attention to the statements that the water reserves of the two dams supplying water to Bodrum have been exhausted, Elif Eren said, "The people of Bodrum have been condemned to thirst by DSI. However, out of the 2 thermal power plants in the region, approximately 14 million m3 of water has been allocated annually only to the Yeniköy Thermal Power Plant. The water needs of the Kemerköy Thermal Power Plant are met." "Some of it is allocated from Milas Dereköy groundwater assets. Another part is withdrawn from the sea. It is unknown how much water is allocated to Kemerköy from fresh water resources," he said.

Reminding that the Justice Caravan march will end in Akbelen on Saturday, October 28, Elif Eren said, "This struggle is just a part of a struggle that will not end until Akbelen residents and life advocates say 'it's over'. Thermal Power Plants Should Be Closed, Muğla Should Remain Paradise."

"Environmental struggle"

Speaking at the event, HEDEP deputy İsmail Akın stated that they will fight for the environment throughout Turkey and drew attention to the damage caused by thermal power plants to nature and water resources. In his speech, Akın said that they will spread the environmental struggle throughout the country and wherever there is an environmental massacre, they will be there as HEDEP.

Call from Aras for "renewable energy"

Speaking at the event, Bodrum Mayor Ahmet Aras said that energy needs should be met from renewable energy sources such as wind and sun. Aras stated that thermal power plants should be closed.

He continued his discussion as follows;

"The struggle for Akbelen is not only a struggle for water, but also a struggle for life, a struggle for culture, a struggle for democracy, a struggle for peace. The main reason for the water crisis we are experiencing today is climate change and its consequences. Especially such facilities with high carbon emissions, especially thermal power plants, should be closed as soon as possible. It must be removed from our region, our country and the world."

Muğla hastaneleri

TAGS

Muğla Adalet Kervanı

Termik Santraller

Hayatın içinden haberler