Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Saçlıktepe Doğal Sit Alanı korumaya alındı

Genel | Haber | News

HAYATIN İÇİNDEN HABERLER

Menteşe'deki alan koruma altına alındı

Saçlıktepe Doğal Sit Alanına koruma kararı

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 28.06.2020 - Saçlıktepe Doğal Sit Alanı korumaya alındı

Menteşe'de bulunan Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanı "Kesin Korunacak Hassas Alan" tescil edildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi'nde sınırları belirlenen bir bölgenin ise riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'nin bu günkü sayısında yayınlanan kararlar şu şekilde yer aldı;

Saçlıktepe Doğal Sit Alanı koruma kararı

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Denizli İli, Buldan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yayla Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2668)

–– Muğla İli, Menteşe İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2669)

–– Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2670)

–– Işıklar Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kütahya İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2671)

–– Hemşin I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Rize İli, Hemşin İlçesi, Ortaköy Mahallesinde Yer Alan Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2672)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2673)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

–– Eskişehir İlinde Tesis Edilen Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan ve Tepebaşı İlçesi, Keskin Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2674)

–– Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Uluköy Beşdeğirmen Köyler Grubu Ahmetoluğu Branşmanı Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2675)
–– Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Uluköy Beşdeğirmen Köyler Grubu Benzinlik Branşmanı Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2676)

–– 154 kV Ortaköy TM-Kütüklü Geçici TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2677)

–– Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü (Karar Sayısı: 2678)
–– Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2679)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (I) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2680)

–– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682)

–– Bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Hakkındaki 17/4/2020 Tarihli ve 2424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20/4/2020 Tarihli ve 2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2683)

Kaynak;

https://www.resmigazete.gov.tr/

Kaynak PDF:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200628-6.pdf

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

TAGS;

Saçlıktepe Doğal Sit Alanı koruma kararı

Resmi Gazete

Hayatın içinden haberler