Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

TBMM Genel Kurulunda görüşüldü, yasalaştı

Genel | Haber | News

Muğla Yemekleri Tarifleri


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER

Kooperatiflerle ilgili yasada değişiklikler

Kooperatiflerde yöneticilik yapanlar DİKKAT...

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 21.10.2020 - Kooperatiflerde yöneticilik yapanlar DİKKAT...

Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı. Yasada neler var? Madde madde haberde.

Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklifte neler var? Kooperatif yöneticilerini, denetleme kurullarını, üyeleri neler bekliyor?

Teklifin ayrıntıları şu şekilde:

- Ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu bir ay içinde sonuçlandıracak ve başvuru sahibine bildirecek.

- Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamayacak.

- Ortaklık payının değeri, kooperatiflerin amaç ve faaliyet konularına göre ilgili bakanlıkça artırılabilecek.

- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.

- Seçimlerde aday olan kişilere, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye erişme imkanı sağlanacak.

- Genel kurul toplantılarını birleştirebilme süresi, yönetim ve denetim kurulu görev süresinin üst sınırı ile uyumlu hale getirilerek 3 yıldan 2 yıla indirilecek.

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

- Genel kurul toplantısı, ana sözleşmede hüküm bulunması şartıyla elektronik ortamda da yapılabilecek.

- Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin yönetim kurulu ile denetleme organı üyeleri ve yedekleri, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlayacak.

- Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan kredi borçlarında ödeme süreleri düzenleniyor.

- Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatifler ile kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri, bunların ortağı olduğu üst kuruluşlarda görev alsalar dahi yalnızca bir ücret veya huzur hakkı alabilecek.

TAGS;

Kooperatif

TBMM Genel Kurulu

Hayatın içinden haberler