BANKA KANALIYLA GÖNDERİLEN ÖDÜNÇ PARANIN HUKUKİ MAHİYETİ


Avuket Ece Nur Öktem Köşe Yazıları

BANKA KANALIYLA GÖNDERİLEN ÖDÜNÇ PARANIN HUKUKİ MAHİYETİ

Banka kanalıyla yapılan işlemler, mahkemelerde ispata yönelik yazılı delil niteliğinde olduğundan titizlik gösterilmesi gereken bir konudur.

Özellikle alacak-verecek meselelerinde, tarafların yakınlık dereceleri ve güvene dayalı ilişkileri nedeniyle önemsenmeyen bu konu, ileride uyuşmazlıkların doğması ile ne kadar önemli olduğunu açıkça bizlere göstermekte.

Misal akrabanız, arkadaşınız veyahut tanıdığınız, daha sonra size geri ödeyeceğini söyleyerek sizden bir miktar ödünç para istiyor ve siz de bu parayı kendisine banka kanalıyla gönderiyorsunuz. Bu aşamada küçük bir detaya dikkat etmediğinizde, ödünç olarak gönderdiğiniz bu parayı ileride tahsil ederken oldukça uğraşmanız gerekebilir.

Nasıl mı? Eğer banka kanalıyla ödünç olarak göndereceğiniz paranın gönderim aşamasında, “işlem açıklaması” kısmında bu hususa ilişkin hiçbir ibareye yer vermezseniz; bu para hukuken ödünç değil, var olan bir borcun tarafınızca ödemesi şeklinde yorumlanır. Yani borçlu sizmişsiniz gibi, parayı gönderdiğiniz kişiye sizin bir borcunuz olduğu ve bu borca yönelik ödeme yaptığınız kabul edilir.

Bu konudaki Yüksek Mahkeme kararlarından bir tanesini alıntılayacak olursam; …Hemen belirtmek gerekir ki havale ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Bu durumda ödünç ilişkisini ispat etme yükümlülüğü, onu iddia eden davacıya aittir. Davada dayanılan 12.11.2009 tarihli işlemi gösterir hesap özeti incelendiğinde; gönderilen paranın ne için gönderildiğine dair bir açıklama bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca söz konusu hesap özetinde görülen 12.11.2009 tarihli işlem, ödünç ilişkisini kanıtlamaya yeterli kabul edilemez... ifadeleri ile, yukarıda izah ettiğim konuya birebir değinildiği görülmektedir.(Yargıtay 13. HD 2015/3117 E., 2016/6279 K., 01/03/2016 T.)

Dolayısıyla ileride taraflar arasında herhangi bir hukuki uyuşmazlık ortaya çıkması ihtimaline binaen, ödünç parayı banka kanalıyla gönderir iken, işlem açıklaması kısmında parayı karşı tarafa ödünç olarak gönderdiğinizi muhakkak belirtin.


Herhangi bir açıklamaya yer verilmezse gönderilen bu para, mahkeme nezdinde de ödünç ilişkisinden ziyade borca yönelik ödeme karinesi teşkil ettiğinden, aksinin ispatı parayı gönderen taraf olarak sizin sorumluluğunuzda olacak, bu da uzun ve zor bir süreci kapsayacaktır.

Her halükarda banka kanalıyla bir borç ödemesi yapıyorsanız dahi, yine gönderim aşamasında “işlem açıklaması” kısmında hangi borca yönelik bu ödemeyi gerçekleştirdiğinizi mümkün olduğunca açık ve anlaşılır olarak belirttiğinizde, hukuken her zaman faydasını göreceksiniz.

Başka bir yazımda görüşmek dileğiyle, herkese iyi bayramlar dilerim…

Av.Ece Nur ÖKMEN

21.07.2021

Önceki yazıları

Avukat Ece Nur Ökmen tüm köşe yazıları için TIKLAYIN

HOSTING

Natro Host

QR KOD

Sabim - Sinan Sert

ANA SPONSOR

Sabim - Sinan Sert