Muğla Haberleri
HABER

Kritik soru; Muğla kıyıları belediyelere tahsis edilecek mi?

Muğla | Haber | News

MUĞLA HABER

Kritik soru; Muğla kıyıları belediyelere tahsis edilecek mi?

Kritik soru; Muğla kıyıları belediyelere tahsis edilecek mi?

Kritik soru; Muğla kıyıları belediyelere tahsis edilecek mi?

Danıştay'ın Muğla'daki kıyıların Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) tarafından işletilmesine dair protokolün iptali kararı sonrası CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'dan kritik bir soru önergesi geldi. Üstündağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin cevaplaması istemiyle soru önergesi verip, "Kıyılar Belediyelere tahsis edilecek mi" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, yazılı bir açıklama yayınlayarak şu görüşlere yer verdi;

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamu yararına faaliyet gösteren vakıf veya dernek statüsünde bulunmayan MUÇEV'e kıyıların işletme hakkını protokolle vermesi, Danıştay kararı ile iptal edilmiştir. Şimdi yapılması gereken 14 kıyı ihalesinin ve MUÇEV'e verilen işletme haklarının iptal edilmesidir. Yasadışı uygulamalar ortadan kaldırılmalı, fahiş fiyatlarla sahilleri kullanmak durumunda kalan halkımıza yeniden rahatlıkla sahillere ve kıyılara ulaşma imkanı verilmelidir. Yıllardır yasaya aykırı olarak MUÇEV'e haklar bahşeden yetkililer de yargılanmalı ve uğrattıkları kamu zararları kendilerinden tahsil edilmelidir."

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, TBMM'ye Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu sorulara cevap istedi:

"Muğla'daki kıyıların işletme hakkını MUÇEV'e veren protokollerin Bakanlığınızca düzenlendiği doğru mudur? Bakanlığınız, bu protokolleri yaparken MUÇEV'in yasada aranan nitelikte kamu yararına çalışan bir kuruluş olmadığı hususunu niçin dikkate almamıştır? Bu yasadışı protokolleri düzenleyenler hakkında herhangi bir yasal işlem yapıldı mı veya yapılacak mıdır? İşletme hakkı İptal edilenler dışında 14 kıyı tesisinin MUÇEV tarafından ya bizzat işletildiği ya da işletmecilerce işletildiği bilinmektedir. Danıştay'ın kararından sonra sözkonusu kıyı alanlarının MUÇEV tarafından işletilmesine dair protokoller ve işlemler iptal edilecek midir? MUÇEV ile işletmeciler arasındaki ihale ve protokoller iptal edilmiş midir veya edilecek midir? Yıllarca valiliklerin arpalığı olarak kullanılan MUÇEV'e, yasaya aykırı olarak kıyıları işlettiren, ihaleler yapan, kamuyu zarara uğratan görevliler hakkında yasal işlemler yapılacak mıdır ve kamu zararı giderilecek ve bu kişilerden tahsil edilecek midir? MUÇEV'in bizzat işlettiği veya işlettirdiği kıyı alanlarının ilgili belediyelere tahsisini düşünüyor musunuz?"

Muğla haber, Muğla haberleri